Bydgoski okręg łowiecki
Bydgoski okręg łowiecki, pod względem obszaru jak i liczby zamieszkujących go myśliwych jest jednym z największych w kraju. Na terenie okręgu położonych jest 145 obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie i 15 obwodów wyłączonych z wydzierżawienia. Okręg bydgoski zamieszkuje 3.786 myśliwych. 118 z nich to panie. 2.219 myśliwych posiada selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania.
Stan zwierzyny
W obwodach łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie zinwentaryzowano 59 łosi, 6.726 jeleni, 1.396 danieli, 28.937 saren, 118 muflonów, 8.065 dzików, 7.260 lisów, 22.482 zajęcy, 11.287 bażantów i 4.839 kuropatw
Gospodarka łowiecka
Corocznie koła wykładają dla zwierzyny: 611 ton karmy suchej, 5.700 ton karmy soczystej, 1.450 ton karmy treściwej oraz 41 ton soli. W 2013 r. wypłacono 1.485 tys. zł odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę w płodach i uprawach rolnych
Odbudowa populacji zwierzyny drobnej
W 2013 roku koła łowieckie zasiedliły swoje obwody łowieckie zwierzyną drobną w ilości: 115 szt zajęcy, 251 szt dzikich królików, 4.704 szt. bażantów i 1.838 szt kuropatw.
Strzelectwo
Umiejętności strzeleckie myśliwi naszego okręgu mogą doskonalić na ośmiu strzelnicach (Łącko, Łąsko Wielkie, Miradz, Osie, Plaskosz, Rogowo, Rytel, Skoraczewo). Wielu naszych strzelców zajęło czołowe miejsca w rankingu krajowym. Między innymi zdobyli indywidualnie i drużynowo Mistrzostwo Polski w klasie mistrzowskiej (2003 r, 2006 r, 2009 r, 2012 r.).
Kynologia
Myśliwi okręgu posiadają 439 psy myśliwskie ułożone do polowań na ptactwo i 552 psy ułożone do poszukiwań postrzałka. Do szkolenia psów myśliwskich dysponujemy 5 sztucznymi norami i 1 zagrodą dziczą. Corocznie organizujemy około 14 różnego rodzaju prób i konkursów psów myśliwskich w tym 3 konkursy o randze międzynarodowej.
Kultura i etyka łowiecka
Tradycje łowieckie stanowią formę pozamaterialnego dziedzictwa myśliwych, obejmują oprawę polowań i uroczystości łowieckich oraz wzbogacają życie myśliwych. W okręgu bydgoskim powstają i kultywowane są nowe zwyczaje takie jak: Hubertus i Targi Myśliwskie w Bydgoszczy, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Myśliwskiej i Wieżowej w Tucholi, Biesiada myśliwska w Turzynie, Bieg św. Huberta w Tucholi tworząc wspólny łowiecki dorobek
Czasopisma
Okręgowa Rada Łowiecka w Bydgoszczy od 2000 roku wydaje kwartalnik przyrodniczo łowiecki "Nemrod". Od 2011 roku wydawany jest razem z Okręgową Radą Łowiecką w Toruniu. W 2014 roku został opracowany i wydany "Katalog trofeów myśliwskich okręgu bydgoskiego za lata 1921-2013
Szkody łowieckie
W sezonie 2013/2014 koła łowieckie dzierżawiące obwody na terenie okręgu bydgoskiego wypłaciły odszkodowania za szkody w uprawach rolnych w wysokości 1.784.905 zł. Udział w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną wynosił 36.348 zł
przejaśnienia
1 028 hPa
9km/h SE
0mm 10%
AntoniBoleczestFilipMarcinMarekPamfiliaRafałSalomonWalentyna

Komunikaty

zobacz więcej

Aktualności

Zawody członków niestowarzyszonych
19 października 2014 r. na strzelnicy PZŁ w Łącku k/Pakości odbyły się zawody strzeleckie dla członków niestowarzyszonych z kołem łowieckim. Zawody zostały przeprowadzone w trzech konkurencjach tj. oś myśliwska, zając oraz przeloty. Sędzią głównym zawodów był Kol. Andrzej Jabłoński.  W trakcie zawod...
Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa ORŁ w Bydgoszczy
Zawody miały charakter otwarty, ale uczestniczyć w nich mogli wyłącznie członkowie PZŁ posiadający aktualną legitymację członkowską oraz zezwolenie na posiadanie broni myśliwskiej. Zawody obejmowły wielobój strzelecki składający się z czterech konkurencji śrutowych i dwóch konkurencji kulowych. Kon...
V Bieg św. Huberta - Mistrzostwa Polski Myśliwych
Już za niespełna miesiąc, 25 października po raz piąty biegacze z całej Polski przemierzać będą Bory Tucholskie, 15 kilometrową trasę BIEGU ŚW. HUBERTA. Na trasie pojawią się również myśliwi. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi wraz z Okręgową Radą Łowiecką i Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Ł...
Projekty nowelizacji ustawy "Prawo Łowieckie"
26 września 2014 r wniesiono do Marszałka Sejmu RP  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw . Projekt ten dotyczy wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego; m.in. zmiany procedury tworzenia obwodów łowieckich z czynnym udziałem właścicieli nieruchomoś...
zobacz więcej

Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy

85-655 Bydgoszcz, ul. Sułkowskiego 5

tel. 052 340 06 52
faks 052 340 07 77

Godziny urzędowania:
7:30 - 15:30 (pn - pt)