Komunikaty powrót

Odstrzał sanitarny dzików

Podajemy do publicz­nej wiadomo­ści treść roz­porządzenia nr 1/​2018 Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitar­nego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykań­skiego pomoru świń.

Treść rozporządzenia

Napisz komentarz

Dołącz do nas