Komunikaty powrót

XVII Zawody w strzelaniach myśliwskich "o Puchar Łuczniczki", 22 września 2018 r. na strzelnicy w Łącku k/Pakości.

Plan zawodów

 8:00 rejestracja uczestników
9:00 Uroczyste otwarcie zawodów
9:30 rozpoczęcie strzelań
12:30 - 14:30 wydawany będzie obiad
18:00 planuje się oficjalne zakończenie zawodów

 Celem zawodów jest:

 popularyzowanie strzelectwa myśliwskiego,
wyłonienie zwycięzców indywidualnych.

 Zawody przeprowadzone zostaną w pełnym wieloboju myśliwskim zgodnie z aktualnymi "Prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ".

 Konkurencje śrutowe:
1. oś myśliwska max.100 pkt
2. krąg myśliwski max 100 pkt
3. przeloty max 50 pkt
4. zając max 50 pkt

Konkurencje kulowe:
1. dzik max 100 pkt
2. rogacz, lis max 100 pkt

W zawodach mają prawo startować tylko członkowie PZŁ posiadający ważną legitymację członkowską, oraz pozwolenie na broń. Max ilość zawodników 120. Udział w zawodach należy zgłosić e-mailem t.oset@pzlow.pl  lub telefonicznie 523263364 w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Bydgoszczy w terminie do 18 września 2018 roku (decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń)  z podaniem numeru legitymacji.

Koszt uczestnictwa wynosi 150,00 zł , dla Dian opłata wpisowego wynosi 75,00 zł (płatne na konto bankowe ZO PZŁ w Bydgoszczy Nr 36-11602202-0000-0000-60875610)

Klasyfikacja

 indywidualna w klasie otwartej oraz indywidualna Dian w klasie otwartej

 Przy uzyskaniu równej ilości punktów o pierwszym miejscu decyduje dogrywka – na osi myśliwskiej. O dalszej kolejności miejsc decydować będzie kolejno:

- lepszy wynik w strzelaniu śrutem

- lepszy wynik na kręgu

-lepszy wynik na osi

-lepszy wynik na zającu

-lepszy wynik na dziku

 Zasady zachowania się podczas zawodów

  1.  W czasie zawodów należy zachowywać bezwzględny spokój, unikać zachowań agresywnych, wszelkie sporne sprawy należy zgłaszać do sędziego głównego zawodów
  2. Zawodnicy zobowiązani są występować w odpowiednim ubiorze, adekwatnym do poszczególnych etapów zawodów (otwarcie i zamknięcie zawodów oraz etap rozgrywania konkurencji strzeleckich)
  3. Strój myśliwego powinien być czysty. Zalecane jest w zależności od pory roku, używanie koszuli z co najmniej krótkim rękawem, spodni zakrywających co najmniej 2/3 uda, butów zakrywających stopy.

 Nagrody:

 Zwycięzca zawodów w klasie OPEN otrzyma przechodni "Puchar Łuczniczki".  Puchar przechodzi na własność w przypadku zwycięstwa w trzech kolejnych latach. Ponadto najlepsi zawodnicy uhonorowani zostaną dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

 Wszyscy strzelcy otrzymają posiłek.

  

Łowczy Okręgowy

Marek Grugel

Zgłoszeni zawodnicy 16-08-2017

1Klejnotowska Alicja
2Kubiaczyk Mikołaj
3Nowosad Janusz
4Oset Maria Magdalena
5Putynkowski Marcin
6Stanecka Anna
7Stanecki Łukasz Wojciech
8Szatkowski Piotr Adam
9Włodarczyk Waldemar

 

Napisz komentarz

Dołącz do nas