Historia

Historia Łowiectwa Bydgoskiego

     

            Okręg bydgoski utworzony został po reformie administracyjnej kraju w 1975 roku. Do tego czasu struktura władz PZŁ była identyczna ze strukturą administracyjną kraju z Wojewódzką Radą Łowiecka z siedzibą w Toruniu. Wraz z likwidacją powiatów Naczelna Rada Łowiecka rozwiązała z dniem 15 lipca 1975 r Powiatowe Rady Łowieckie zachowując tylko Wojewódzką Radę Łowiecką w Toruniu a środki przewidziane na działalność powiatowych rad łowieckich przejęte zostały przez ZG PZŁ. Upoważniono Wojewódzką Radę Łowiecką i Zarząd Wojewódzki do czasu wprowadzenia nowej struktury organizacyjnej Zrzeszenia do działania na terenie byłego województwa t.j. obszarze nowych województw bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.

Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 09 maja 1976 r odbył się I Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy. Pełnomocnikiem Zarządu Głównego PZŁ ds. organizacji został Mieczysław Wysiński, któremu również na tym zjeździe powierzono pełnienie zaszczytnej, ale i odpowiedzialnej funkcji Łowczego Wojewódzkiego.

   Utworzono Zarząd Wojewódzki PZŁ w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 56, którego przewodniczącym został Mieczysław Wysiński. Biuro Zarządu stanowili: Główna księgowa Hanna Tomczyńska, instruktorzy: Sylwester Domek, Józef Trzmielak, Tadeusz Apanowicz i Henryk Dyrka oraz opiekun strzelnicy w Łącku Adam Piekło. Okręg bydgoski zrzeszał wtedy 2.201 myśliwych w 96 kołach łowieckich. Pozyskanie zwierzyny w obwodach dzierżawionych przez koła wynosiło wtedy: łosie  3 szt, jelenie  315 szt, daniele  6 szt, sarny 1.890 szt, dziki 1.458 szt, listy 1.261 szt, zające 14.912 szt,  bażanty 3.668 szt, kuropatwy 5.056 szt oraz dzikie kaczki 6.326 szt. Odławiano 1.241 żywych zajęcy.

W październiku 1976 roku w 12 obwodach łowieckich wybuchła epidemia wścieklizny, która w 1977 roku objęła już swym zasięgiem 137 obwodów. Kilkunastu myśliwych z naszego terenu musiało być szczepionych przeciw tej chorobie. Wyłączenie obwodów łowieckich z polowań na okres 9 miesięcy spowodowało zablokowanie realizacji łowieckich planów hodowlanych a szczególnie niewykonanie planów odstrzału dzików i jeleni co spowodowało drastyczny wzrost odszkodowań za szkody w płodach i uprawach rolnych. W latach 70-tych koła łowieckie w zamian za przekazanie im przez państwo wpływów za pozyskaną zwierzynę refundowały 10 -30 % wypłacanych odszkodowań łowieckich (szacowanie i wypłacanie odszkodowań należało wtedy do Lasów Państwowych).

Na terenie województwa bydgoskiego organizowano krajowe konkursy wyżłów i psów myśliwskich małych ras, łowy z sokołami, seminaria dla sędziów kynologicznych. Zarząd wojewódzki trzykrotnie zmieniał swoją siedzibę (Dwernickiego, Gdańska, Sułkowskiego) w Bydgoszczy. Z inicjatywy Kol. Edmunda Sitka 3 listopada 1996 roku w bazylice św. Wincentego a Paulo odsłonięto rzeźbę św. Huberta.

10 września 2000 roku VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Bydgoszczy wybrał na Łowczego Okręgowego Kol. Sylwestra Domka. Również w tym samym roku Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ nadał tytuł członka honorowego PZŁ dr. Janowi Oset z Kujawskiego Koła Łowieckiego Nr 52 w Inowrocławiu.

Od 2000 roku bydgoska organizacja łowiecka postanawia wydawać kwartalnik "Nemrod" W kolejnych latach na terenie okręgu bydgoskiego PZŁ powstawało wiele inicjatyw propagujących łowiectwo między innymi Hubertusy bydgoskie w Myślęcinku, na Wyspie Młyńskiej, Tucholi czy Inowrocławiu, Bydgoskie Targi Łowieckie, Festiwal Muzyki Myśliwskiej i Wieżowej w Tucholi, Uroczystości odpustowe św. Huberta w Okoninach, Międzynarodowe konkursy dla jamników wszechstronnych, Bydgoskie biesiady w Turzynie, Bieg św. Huberta w Tucholi, powstało muzeum łowiectwa w Polednie, organizowaliśmy Mistrzostwa Polski w strzelectwie myśliwskim. 

Okręg nasz od 2007 r. posiada własne, wyróżniające go logo, wyłonione drogą ogólnopolskiego konkursu, zaprojektowane przez bydgoskiego artystę plastyka, profesora Liceum Plastycznego Leszka Kasprzykowskiego. Również w tym samym roku Kol. Henryk Drążek skomponował "Hejnał Okręgu Bydgoskiego" Od 1 stycznia 2011 roku kwartalnik "Nemrod" wydawany jest razem z Okręgową Radą Łowiecką w Toruniu.

15 sierpnia 2017 r nad terenami łowieckimi okręgu bydgoskiego przeszła nawałnica. Zniszczyła ona ogromną ilość terenów leśnych co całkowicie uniemożliwiło na wiele lat prowadzenie tam racjonalnej gospodarki łowieckiej. Kolejny rok przyniósł zmianę ustawy prawo łowieckie, która w znaczącym stopniu zmieniła dotychczasowy sposób łowiectwa w Polsce. Ograniczono możliwości organizowania konkursów dzikarzy, norowców, udziału dzieci w polowaniach, zlikwidowano okręgowe rady łowieckie wraz z komisjami problemowymi. Od kilu lat w Polsce rozprzestrzenia się Afrykański Pomór Świń, który w znaczący sposób zmienił gospodarowanie populacją dzika. Następuje maksymalne ograniczanie jego liczebności od 5 do 1 szt na 1000 ha obwodu, aż do całkowitej w 2019 r. depopulacji tego gatunku.

30 kwietnia 2018 roku Zarząd Główny PZŁ powołał nowego Łowczego Okręgowego. Został nim  Marek Grugel a pod koniec roku Zarząd Okręgowy musiał po raz czwarty w swojej historii zmienić miejsce swojego biura. Od 2019 roku siedziba ZO PZŁ w Bydgoszczy mieści się już poza centrum Bydgoszczy a mianowicie w Żołędowie. Biuro Zarządu stanowią: Główna księgowa Marta Wyciszkiewicz, instruktorzy: Eliza Wygoda, Tomasz Oset, Andrzej Jabłoński oraz opiekun strzelnicy Marek Kowalski.

W 2018 roku na terenie okręgu bydgoskiego gospodarkę łowiecką prowadziły 104  koła łowieckie macierzyste. Oprócz nich na terenie okręgu gospodarkę łowiecką prowadzi 12 kół mających siedziby w okręgach: warszawskim (8), toruńskim (3), skierniewickim (1). Wszystkie te koła dzierżawią łącznie 145 obwody. Nasze koła dzierżawią obwody: w okręgu bydgoskim (133), pilskim (3), włocławskim (3), konińskim (1), koszalińskim (1), gorzowskim (1), toruńskim (1), poznańskim (1). Jedenaście  obwodów łowieckich wyłączonych jest z wydzierżawienia, 8 z nich pozostaje w zarządzie PGLLP i trzy w zarządzie PZŁ. Organizacja nasza zrzeszała 3.989, osób z których 361 polowało w kołach zamiejscowych, 585 było członkami niestowarzyszonymi.  Pozyskanie zwierzyny w obwodach dzierżawionych przez koła w sezonie 2017/2018 wynosiło:  jelenie  2.581 szt, daniele 480 szt, sarny 5.338 szt, muflony 67 szt, dziki 8.614 szt, listy 4.598 szt, zające 120 szt,  bażanty 1.625 szt, oraz dzikie kaczki 1.295 szt. Odłowów nie prowadzono.

Historia siedzib bydgoskiej organizacji łowieckiej

Pierwszą siedzibą bydgoskiej organizacji łowieckiej od 01.05.1976 było pomieszczenie w gmachu Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Ułatwiło to zorganizowanie w dniu 9 maja 1976r. Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Kół Łowieckich i wyboru Wojewódzkiej Rady Łowieckiej i Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Bydgoszczy. Z dniem 1 lipca 1976 r. Prezydent Bydgoszczy wskazał dla naszego Zrzeszenia lokal biurowy przy ul Dworcowej 56. Siedzibę tę użytkowaliśmy wspólnie z Ligą Ochrony Przyrody. Wywołana uchwałą poprzedniego Wojewódzkiego Zjazdu dotacja z kół łowieckich pozwoliła na adaptacje lokalu i wyposażenie w niezbędny sprzęt biurowy. Lokal ten z powodzeniem służył wojewódzkim władzom łowieckim, kołom łowieckim i członkom PZŁ dla realizacji działalności statutowej i kameralnej do marca 1990r. W styczniu 1990r. otrzymaliśmy wypowiedzenie dotychczasowej umowy najmu od właściciela domu z propozycją nowych znacznie przekraczających nasze możliwości warunków czynszu. Dobre kontakty naszej organizacji z dowództwem POW pozwoliły w marcu przeprowadzić się do lokalu w baraku wojskowym przy ul. Dwernickiego, w którym Wojewódzkie Władze Łowieckie w Bydgoszczy pracowały do czerwca 1992r. Zajmowany barak został przeznaczony do rozbiórki. Kolejną siedzibę dowództwo POW zaproponowało nam w baraku „Zawisza” przy ul.Gdańskiej 163. Dzięki przeprowadzonym pracom adaptacyjnym lokal ten pozwolił na realizacje niezbędnych funkcji administracyjnych i statutowych, ale traktowany był jak przejściowy. W październiku 1995r. Członek WRŁ kol. Włodzimierz Majewski poinformował o możliwości zakupu w drodze przetargu otwartego nieruchomości przy ul. Sułkowskiego 5. Lokalizacja i stan budynku pozwalały na dostosowanie go do wymagań siedziby wojewódzkich władz łowieckich. W efekcie, 6 grudnia 1995r. aktem notarialnym dokonano zakupu nieruchomości i przystąpiono do jej remontu i adaptacji. Przeprowadzka do własnej siedziby Okręgowych Władz Łowieckich w Bydgoszczy nastąpiła 3 listopada 1996r. W siedzibie tej byliśmy do października 2018 roku. Zmuszeni do opuszczenia tego budynku przez rozbudowę Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, zakupiliśmy kolejną siedzibę ale już poza Bydgoszczą bo w Żołędowie.

           Od czasu I Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów działaczami łowieckimi było wielu Kolegów często już niestety nieobecnych wśród nas. Aby ocalić od zapomnienia przynajmniej część z nich, zamieszczamy poniżej składy osobowe wojewódzkich a później okręgowych rad łowieckich poszczególnych kadencji.

 Władze Wojewódzkie

Kadencja 1976-1981 - Prezes: Klemens Michalik  , viceprezes: Walenty Gorząch, sekretarz: Józef Piatrzkowski, członkowie: Janusz Antkowiak, Janusz Brodziński, Karol Czerkawski, Władysław Golasiński, Edward Kościukiewicz, Stanisław Kowalski, Tadeusz Leśny, Bogusław Malinowski, Jan Rychlicki, Eugeniusz Stachowiak, Gustaw Straszyński, Bronisław Zamojdzin, Jan Wenda;

Kadencja 1981 – 1986 - Prezes: Jan Wenda (do kwietnia 1985), viceprezes: Gustaw Straszyński (od kwietnia 1985 prezes WRŁ), sekretarz: Jan Głowacki, członkowie: Hugon Augustowski, Janusz Brodziński, Klemens Bartkowiak, Marian Bondzior, Karol Czerkawski, Tadeusz Dobiesz, Stanisław Kowalski, Stanisław Lech, Bogdan Malinowski, Jan Rychlicki, Zbigniew Sikorski, Mieczysław Wysiński;

Kadencja 1986 – 1990 - Prezes: Jan Greniuk, viceprezes: Tadeusz Dobiesz, sekretarz: Jan Głowacki, członkowie: Stanisław Barłóg, Kazimierz Bączkowski, Janusz Brodziński, Czesław Burnicki, Bogusław Chłąd, Grzegorz Jankowski, Lechosław Kozakowski, Michał Mączkowski, Włodzimierz Robert, Leszek Siejkowski, Tadeusz Stachowiak, Janusz Kaniasty;

Kadencja 1990 – 1995 - Prezes: Jan Greniuk, viceprezes: Jan Oset, sekretarz: Bogusław Chłąd, członkowie: Kazimierz Bączkowski, Janusz Brodziński, Tadeusz Dobiesz, Henryk Frączek, Andrzej Głowala, Zdzisław Gwiazdowski, Grzegorz Jankowski, Marian Kapała, Henryk Nawrot, Włodzimierz Robert, Jerzy Wardzała, Czesław Witczak;

Kadencja 1995 - 2000 - Prezes: Robert Włodzimierz, viceprezes: Tadeusz Dobiesz, sekretarz: Jerzy Wardzała, członkowie: Janusz Brodziński, Julian Bukowiecki, Wincenty Domisz, Andrzej Głowala, Włodzimierz Majewski, Karol Malina, Edmund Muszyński, Henryk Nawrot, Andrzej Porożyński, Michał Ptaszkiewicz, Leszek Siejkowski, Włodzimierz Wasilewski;

 

Władze Okręgowe (po reformie administracyjnej z 1998 roku)

 Kadencja 2000 – 2005 - Prezes: Jan Greniuk, viceprezes: Tadeusz Dobiesz, sekretarz: Bogusław Chłąd , członkowie: Janusz Brodziński, Witold Brudnicki, Andrzej Głowala, Andrzej Jabłoński, Włodzimierz Majewski, Karol Malina, Henryk Nawrot, Michał Ptaszkiewicz, Włodzimierz Robert, Leszek Siejkowski, Hubert Trzebiński, Włodzimierz Wasilewski, Mieczysław Wysiński;

Kadencja 2005 – 2010 - Prezes: Bogusław Chłąd, viceprezes: Leszek Siejkowski, sekretarz: Włodzimierz Majewski, członkowie: Janusz Brodziński, Witold Brudnicki, Tadeusz Dobiesz, Andrzej Głowala, Karol Malina, Henryk Nawrot, Jan Pawlak, Eugeniusz Przybyłowicz, Włodzimierz Robert, Piotr Sumara, Hubert Trzebiński, Mieczysław Wysiński;

Kadencja 2010 – 2015 - Prezes: Bogusław Chłąd, viceprezes: Leszek Siejkowski, sekretarz: Włodzimierz Majewski, członkowie: Janusz Brodziński, Andrzej Głowala, Jan Grajewski, Michał Joachimowski, Andrzej Karpiński, Wiesław Kośmider, Andrzej Morawski, Henryk Nawrot, Jan Pawlak, Krzysztof Sztajnborn, Hubert Trzebiński, Mieczysław Wysiński;

Kadencja 2015 – 2018 - Prezes: Bogusław Chłąd, viceprezes: Włodzimierz Majewski , sekretarz: Aleksandra Szulc , członkowie: Janusz Brodziński, Bohdan Esze, Andrzej Głowala, Jan Grajewski, Przemysław Jurek, Andrzej Karpiński, Andrzej Morawski, Jan Pawlak, Andrzej Pestka, Leszek Siejkowski,Piotr Sumara,  Krzysztof Sztajnborn,

Pracownicy etatowi od 1976 r.

Mieczysław Wysiński, Hanna Tomczyńska Schwetner, Witold Kolańczyk, Bolesław Samborski, Paweł Tiszanin, Józef Trzmielak, Tadeusz Apanowicz, Kazimierz Pilachowski, Henryk Dyrka, Sylwester Domek, Andrzej Jabłoński, Stanisław Wysocki, Marek Lngmeser, Bożena Giedrowicz, Tomasz Oset, Gabriela Ostrowska, Bogumiła Ruszkowska, Adam Piekło, Mariusz Kubiak, Bogusław Klóska, Czesław Jastrzębski, Marek Kowalski, Eliza Wygoda, Marta Wyciszkiewicz, Wioletta Oset, Elżbieta Więckowska, Marek Grugel

Komunikaty

duże zachmurzenie
1 005 hPa
15km/h SSW
0mm 55%
20 sty
Imieniny: Dobiegniew, Dobrożyźń, Fabian, Sebastian