Kandydaci do PZŁ

Jak zostać myśliwym ?
1/ odbyć roczny staż łowiecki w Kole Łowieckim lub Ośrodku Hodowli Zwierzyny 
- ze stażu zwolnione są:
a) osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne;
b) osoby posiadające inne wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej;
c) strażnicy łowieccy pełniący swe funkcje przez okres nie krótszy niż 2 lata;
d) cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy przebywają z zamiarem stałego pobytu za granicą, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie;
e) osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim
2/ Odbyć szkolenie organizowane przez ZO PZŁ
3/ Zdać egzaminy (pisemny, ustny i strzelecki) Zalecenia dla kandydatów do PZŁ w czasie pandemii
4/ Złożyć deklarację członkowską do PZŁ i wpłacić wpisowe

 

 

Komunikaty

pochmurno
1 019 hPa
13km/h W
0mm 15%
27 lis
Imieniny: Achacjusz, Achacy, Damazy, Dominik, Gustaw, Jozafat, Maksymilian, Oda, Sekundyn, Stojgniew, Walery, Wirgiliusz, Zygfryd, Zygfryda