Kandydaci do PZŁ

Jak zostać myśliwym ?
1/ odbyć roczny staż łowiecki w Kole Łowieckim lub Ośrodku Hodowli Zwierzyny 
- ze stażu zwolnione są:
a) osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne;
b) osoby posiadające inne wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej;
c) strażnicy łowieccy pełniący swe funkcje przez okres nie krótszy niż 2 lata;
d) cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy przebywają z zamiarem stałego pobytu za granicą, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie;
e) osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim
2/ Odbyć szkolenie organizowane przez ZO PZŁ
3/ Zdać egzaminy (pisemny, ustny i strzelecki)
4/ Złożyć deklarację członkowską do PZŁ i wpłacić wpisowe

 

 

Komunikaty

okresami deszcz
1 002 hPa
24km/h WSW
4mm 99%
07 gru
Imieniny: Agaton, Ambroży, Józefa, Marcin, Marcisław, Ninomysł, Polikarp, Sabin, Zdziemił