Kandydaci na selekcjonera zwierzyny płowej

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009r- w sprawie uprawnień do wykonywania polowania kandydat na selekcjonera zwierzyny płowej jest zobowiązany :

  1. posiadć podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania przez co najmniej 3 lata
  2. odbyć szkolenie w ZO PZŁ
  3. wypełnić wniosek o złożenie egzaminu wraz z załącznikami.  
  4. zdać egzamin na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania

Egzamin mający na celu uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania składa się z dwóch części (tj. pismenego testu wyboru i egzaminu ustnego) i obejmuje sprawdzenie znajomości zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych, a w szczegolności:

  1. kryteriow odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej;
  2. praktycznej oceny wieku zwierzyny płowej przed odstrzałem i po nim;
  3. zasad oceny prawidłowości odstrzału oraz wyceny medalowej trofeow.

 

Komunikaty

okresami deszcz
1 003 hPa
24km/h WSW
4mm 99%
07 gru
Imieniny: Agaton, Ambroży, Józefa, Marcin, Marcisław, Ninomysł, Polikarp, Sabin, Zdziemił