Komunikaty 2017

powrót
Egzaminy poprawkowe
ZO PZŁ w Bydgoszczy informuje, e planuje przeprowadzić egzaminy poprawkowe dla nowowstępujących do PZŁ i dla kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płoiwej w dniach: Nowowstępujący 19, 20 grudn...
TRZECIA EDYCJA POLOWAŃ NA LISY
Zarząd Okręgowy PZŁ w Bydgoszczy i Komisja Hodowlana ds. Zwierzyny Drobnej ORŁ w Bydgoszczy, zaprasza wszystkie koła łowieckie okręgu bydgoskiego, do udziału w III edycji „Powiatowych polowań na lisy”...
Dołącz do nas