Stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie informacji opublikowanej przez Karola Rajewskiego – Burmistrza Błaszek w dniu 19 stycznia 2018r. na portalu społecznościowym Facebook

               W związku z publikacją w dniu 19 stycznia 2018 r, informacji o złożeniu przez Karola Rajewskiego – Burmistrza Błaszek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby pełniące funkcje w organach Polskiego Związku Łowieckiego do Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10.07.2014 r. nie zniósł podziału kraju na obwody łowieckie.  Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 ustawy Prawo łowieckie ze względu na to, że przepisy te upoważniały do objęcia obwodem łowieckim nieruchomości nie zapewniając odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela nieruchomości. Obwody łowieckie istnieją zatem nadal, o ile uchwała sejmiku danego województwa o podziale na obwody łowieckie nie zostanie uchylona przez sąd administracyjny. Oznacza to, że we wszystkich obecnie istniejących obwodach łowieckich gospodarka łowiecka jest prowadzona legalnie. Polski Związek Łowiecki istnieje legalnie od 1923 realizując zadania związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej. Działanie burmistrza jest skandaliczne i niedopuszczalne. Karol Rajewski w imię prywatnych pobudek, wykorzystuje funkcję publiczną, która została mu powierzona i  obraża ponad 123 000 polskich myśliwych – na co nie ma zgody Polskiego Związku Łowieckiego.  Poniżej krytyki jest to, że osoba publiczna, która powinna cechować się nienaganną postawą w tak perfidny sposób wprowadza opinię publiczną w błąd.

               Polski Związek Łowiecki niezwłocznie wystąpi z powództwem o ochronę dóbr osobistych oraz zniesławieniem z tytułu art. 212 Kodeksu Karnego przeciwko burmistrzowi Błaszek. Jednocześnie Polski Związek Łowiecki niezwłocznie złoży zawiadomienie do Prokuratury w związku z wprowadzeniem organów ścigania z błąd - z tytułu art. 234 oraz art. 238 Kodeksu Karnego.  Karol Rajewski Burmistrz Błaszek podejmując niedopuszczalne i bezprawne działania musi liczyć się z konsekwencjami karnymi. 

 

                                                                Z poważaniem,

                                                                          /-/ Diana Piotrowska

                                                 Rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego

 

Komunikaty

deszcz przelotny
1 025 hPa
15km/h W
0mm 55%
19 mar
Imieniny: Bogdan, Jan, Józef, Leoncjusz, Marceli, Marek