Komunikaty powrót

Odstrzał sanitarny dzików

Podajemy do publicz­nej wiadomo­ści: 

- treść roz­porządzenia nr 1/​2018 Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitar­nego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykań­skiego pomoru świń. Treść rozporządzenia

- treść rozporządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lipca 2018 r w sprawie zarządzena odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Treść rozporządzenia

Napisz komentarz

Dołącz do nas