NEMROD Nr 3/2018 (72)

            Jubileuszowy rok 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego obfituje zmianami: w prawie łowieckim, strukturach Zrzeszenia i obsadach kadrowych na poszczególnych szczeblach.  Kwartalnikowi Nemrod przestały patronować Okręgowe Rady Łowieckie. Od tego numeru jest to kwartalnik Zarządów Okręgowych PZŁ w Bydgoszczy i Toruniu.  Nastąpiły również zmiany w składzie redagujących, które były wymuszone rezygnacją dotychczasowego redaktora naczelnego Piotra Sumary i jego zastępcy Jana Jankowskiego.  Na redaktora naczelnego kwartalnika Nemrod został powołany Eugeniusz Trzciński, pełniący dotychczas funkcję sekretarza redakcji. Na zastępcę redaktora naczelnego został powołany Michał Przepierski. W skład redagujących zostali włączeni: Marek Grugel łowczy okręgowy w Bydgoszczy i Paweł Rzymyszkiewicz z toruńskiej organizacji łowieckiej.

            W aktualnym numerze między innymi:

  1. Relacje z X. Okręgowych Zjazdów Delegatów PZŁ.
  2. Podziękowania prezesów Okręgowych Rad Łowieckich w Bydgoszczy i Toruniu.
  3. Informacje o wydarzeniach w strukturach Zrzeszenia i kołach.
  4. Felieton Michała Przepierskiego – Mentalność myśliwego… część większej całości.
  5. ASF – dylematów ciąg dalszy.
  6. Katalog dobrych praktyk łowieckich.
  7. Analiza autorstwa Pawła Rzymyszkiewicza o stanie populacji jeleniowatych.
  8. Osiągnięcia w kulturze łowieckiej na obszarze łowiectwa bydgoskiego i toruńskiego.
  9. „Lisiarz” okręgu bydgoskiego 2017/2018.
  10. Imprezy strzeleckie

            Zapraszamy do współpracy, wszystkich myśliwych i sympatyków łowiectwa, którzy mają ochotę i wolę upamiętnienia, w postaci pisanej i zdjęciowej, wydarzeń z życia kół i organów Zrzeszenia. Mile widziane są opowiadania i felietony o tematyce łowieckiej. Materiały proszę przesyłać na adres internetowy redakcji Nemroda: nemrod@pzlbydgoszcz.pl

            Zachęcam do lektury Nemroda – czasopisma redagowanego przez myśliwych dla myśliwych.

            Kwartalnik do nabycia w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Bydgoszczy, w cenie 6 zł (tel. 523263364).

Eugeniusz Trzciński

 

Komunikaty

28° rozpogodzenia
1 019 hPa
11km/h NNW
0mm 25%
24 lip
Imieniny: Antoni, Kinga, Krystyna, Kunegunda, Olga, Wojciecha, Zyglinda