Test Hodowlany Próby pracy polowej dla wyżłów i psów małych

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy Komisja Kynologiczna przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Bydgoszczy

zapraszają na

Test Hodowlany Próby pracy polowej dla wyżłów i psów małych ras

która odbędzie się w dniu 14 wrzesień 2019 , na terenie Koła Łowieckiego Nr 119 „Szarak” w Biskupinie, zbiórka w Biskupinie.

Organizator zabezpiecza jeden ciepły posiłek dla uczestników, Uczestnicy-myśliwi zgodnie z regulaminem obowiązkowo uczestniczą z bronią, koledzy koleżanki przewodnicy nie polujący dostaną asystę w postaci myśliwego z bronią, Zgłoszenia psów należy dokonać wyłącznie poprzez formularz na stronie https://konkursypsow.pl/

UWAGA! :

1. Ocena odbywa się na podstawie Regulaminu Prób i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich z poprawkami,

2. Każdy uczestnik do oceny jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania w/w Regulaminu,

3. W czasie rejestracji psów i przeglądu weterynaryjnego należy posiadać: oryginały rodowodu psów przystępujących do oceny, aktualne świadectwo szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, dowód uiszczenia opłaty za udział w konkursie, ważną legitymację członkowską ZKwP lub dowód opłacenia składki członkowskiej za 2019 rok, w przypadku członków PZŁ ważną legitymację członkowską PZŁ,

4. W przypadku wycofania psa z Oceny po 31 sierpnia 2019 r. wniesione opłaty nie będą zwracane,

5. Opłata nie zostanie również zwrócona właścicielowi psa, który nie zostanie dopuszczony do Oceny z powodu niedopełnienia obowiązków wynikających z Regulaminu Prób i Konkursów Pracy Psów Myśliwskich oraz niniejszej informacji.

Testy odbywać się będzie ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zasad bioasekuracji. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy bez podania przyczyny.

Program Testów:

8.00 - Rejestracja psów, przegląd weterynaryjny,

8.30 - Otwarcie imprezy, sprawy organizacyjne,

9.00 - 15.00 Ocena pracy psów,

około 13.00 ciepły posiłek,

16.00 - Zamknięcie oceny, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do dnia 31 sierpnia 2019 r. do godziny 15.00 Opłata za udział każdego psa wynosi: 100,00 zł- członkowie PZŁ (z okręgu bydgoskiego obowiązuje zniżka 50%), 150, 00 zł pozostali uczestnicy. Opłatę prosimy przelać do dnia 10.09.2019r. do godz. 15.00 na konto 36-11602202-0000-0000-60875610 w treści przelewu wpisując datę i nazwę imprezy.

Komunikaty

deszcz
1 000 hPa
22km/h WSW
5mm 95%
Księżyc w nowiu
23 lut
Imieniny: Damian, Izabela, Montan, Polikarp, Romana