Szkolenia łowczych kół łowieckich. Szkolenia i egzaminy dla nowowstępujących do PZŁ i dla kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej. Składka członkowska kół łowieckich. Program telewizyjny o tematyce łowieckiej pt. "Tajemnice kniei".

Zarząd Koła Łowieckiego wg rozdzielnika

Komunikat ZO PZŁ w Bydgoszczy Nr 4/BY/2012 w sprawie:

 1. Szkolenia łowczych kół łowieckich
 2. Szkolenia i egzaminów dla nowowstępujących do PZŁ i dla kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej
 3. Składki członkowskiej kół łowieckich
 4. Programu telewizyjnego o tematyce łowieckiej pt. "Tajemnice kniei".

Ad.1. Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że działając w oparciu o § 133 pkt 18 Statutu PZŁ organizuje w dniach 25 i 26.02.2012r w Ośrodku Szkolenia Łowieckiego w Łącku k/Pakości jednodniowe szkolenie łowczych kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie na terenie okręgu bydgoskiego (wg. harmonogramu - zał. Nr 1). Szkolenie zostanie przeprowadzone w wymiarze 6 godzin i obejmie następujące zagadnienia:

 1. Planowanie i sprawozdawczość łowiecka
 2. Gospodarowanie populacjami dzika
 3. Funkcjonujące ubezpieczenia w PZŁ
 4. Realizacja programu odbudowy zwierzyny drobnej w roku 2011 i perspektywy na lata 2012-2014.
 5. Organizacja polowań zbiorowych

Program szkolenia:

 • godz. 9:00-13:00 wykłady
 • godz. 13:00-14:00 obiad
 • godz. 14:00-16:00 wykłady

Ad.2. Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy informuje, że działając w oparciu o § 133 pkt 11 Statutu PZŁ organizuje:

I. Szkolenie i egzaminy dla nowowstępujących do PZŁ

 1. Szkolenie teoretyczne dla nowowstępujących do PZŁ w dniach: 3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25 marca 2012r. (Początek szkolenia 3 marca 2012r o godz. 9:00 - Łącko k/Pakości);
 2. Pokaz pracy psów myśliwskich w dniu 28 kwietnia 2012r (Biskupin);
 3. Trening strzelecki w dniach 24 i 25 marca 2012r (Łącko);
 4. Egzamin testowy w dniu 29 kwietnia 2012r (Łącko);
 5. Egzamin ustny w dniach: 7,8,9 maja 2012r (Bydgoszcz);
 6. Sprawdzian strzelecki w dniu 13 maja 2012r (Łącko).

Uwaga:

 1. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie uprawnień do wykonywania polowania, kandydat na członka PZŁ jest zobowiązany wypełnić wniosek o złożenie egzaminu (druk w załączeniu).
  Do wniosku wnioskodawca dołącza:
  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny albo dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu.
 2. Lista osób dopuszczonych do szkolenia dla nowowstepujących do PZŁ w w/w terminie (maksymalnie 60 osób) zostanie wywieszona w siedzibie ZO PZŁ przy ul. Sułkowskiego 5 do 24 lutego 2012r.
  Zarządy kół łowieckich po sprawdzeniu w/w listy (telefonicznie) skierują wytypowanych przez siebie kandydatów na szkolenie.

II. Szkolenie i egzaminy dla kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej:

 1. Szkolenie teoretyczne dla kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej w dniach: 10,11,12,13, i 15 kwietnia 2012 r.
  (Początek szkolenia 10 kwietnia 2012r godz. 16:00 Łącko k/Pakości)
 2. Egzamin testowy w dniu 29 kwietnia 2012r (Łącko);
 3. Egzamin ustny w dniach 10 i 11 maja 2012r (Bydgoszcz)

Uwaga:

 1. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. - w sprawie uprawnień do wykonywania polowania kandydat na selekcjonera zwierzyny płowej jest zobowiązany wypełnić wniosek o złożenie egzaminu (druk w załączeniu).
  Do wniosku wnioskodawca dołącza:
  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • dokument potwierdzający posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania przez najmniej 3 lata.

Ad.3. Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy informuje, że Okręgowa Rada Łowiecka działając na podstawie § 127 pkt. 15 Statutu PZŁ ustaliła na rok 2012 składkę członkowską od kół łowieckich z dzierżawionego hektara obwodu łowieckiego na terenie naszego okręgu w wysokości 0,17zł (nota zostanie przekazana na szkoleniu łowczych).

Ad.4. Uprzejmie informujemy, ze z dniem 1 stycznia 2012r TV POLSAT 2 rozpoczął nadawanie programu o tematyce łowieckiej pt. "Tajemnice kniei". Audycje będą nadawane 4 razy w miesiącu, tj. w każdą niedzielę o godz. 22:30, a następnie, w kolejnym miesiącu, powtarzane również 4 razy o 22:15.
W przypadku jakichkolwiek zmian informacje będą zamieszczane na łamach Łowca Polskiego oraz na stronie internetowej PZŁ.
Zachęcamy do oglądania i przekazywania ewentualnych uwag lub propozycji na adres Zarządu Głównego PZŁ.

Otrzymują:

 1. Koła Łowieckie
 2. Członkowie ORŁ
 3. Członkowie ZO PZŁ
 4. Członkowie OKR
 5. a/a

Z pozdrowieniami Darz Bór
mgr inż Sylwester Domek
Przewodniczący ZO PZŁ w Bydgoszczy
Urzędujący Członek Zarządu

Opublikowano: 09.02.2012, ZO PZŁ w Bydgoszczy

Komunikaty

23° ulewy/burze
995 hPa
24km/h SE
4mm 90%
25 wrz
Imieniny: Aureli, Aurelia, Aurelian, Ermenfryd, Ermenfryda, Eufrozyna, Franciszek, Herkulan, Irmfryd, Irmfryda, Kleofas, Rufus, Wincenty, Władysław, Włodzisław