Ocena prawidłowości odstrzału jeleni-byków , danieli-byków i muflonów tryków

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy informuje, iż działając na podstawie Art.42 d Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2002 r. Nr. 42 poz. 372 i nr 113, poz. 984 oraz z 2004 nr 92 poz. 880, nr 172 poz 1802, Nr 173, poz. 1808) oraz  § 133 pkt. 20 Statutu PZŁ organizuje w niżej wymienionych terminach ocenę prawidłowości odstrzału jeleni-byków , danieli-byków i muflonów tryków , pozyskanych w sezonie 2019/2020 w obwodach łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie, położonych na terenie okręgu bydgoskiego.

W związku z panującą epidemią koronowirusa ZO PZŁ w Bydgoszczy zmienia zasady uzgadniania Rocznych Planów Łowieckich oraz oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej. Od dnia 15 marca 2020 r. plany należy dostarczyć wg poniższego harmonogramu przez łowczych kół.  Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej została zawieszona

Harmonogram uzgadniania planów oraz oceny prawidłowości odstrzału

PROSIMY O BEZWZGLĘDNE ZACHOWANIE W/W TERMINÓW

Komunikaty

17° rozpogodzenia
1 032 hPa
13km/h N
0mm 10%
26 maj
Imieniny: Adalwin, Adalwina, Alwin, Alwina, Angelika, Ariusz, Emil, Ewelina, Filip, Paulina, Więcemił