Egzaminy dla kandydatów na selekcjonera grudzien 2020

Lista osób dopuszczonych do egzaminów pisemnych  dla selekcjonerów 14-16.12.2020

 Poniedziałek 14.12.2020 godz. 14:00

 1.  Biesek Łukasz
 2. Budnik Adam
 3. Chełminiak Mariusz
 4. Ostrowicki Jeremi
 5. Czerwiński Marcin
 6. Patalas Eligiusz
 7. Dudziński Marcin
 8. Dworek Waldemar
 9. Grabowski Sebastian
 10. Jania Norbert

Poniedziałek 14.12.2020 godz. 16:00

 1.  Januszewski Leszek
 2. Kachlicka Karolina
 3. Karpeta Tomasz
 4. Katafiasz Mariusz
 5. Katafiasz Krzysztof
 6. Kunsztowicz Damian
 7. Lipski Kamil
 8. Malendowicz Jakub
 9. Maślonka Bartosz
 10. Walczyk Krzysztof

  Wtorek 15.12.2020 godz. 14:00

 1. Giza Dariusz
 2. Manikowski Miłosz
 3. Niewierowicz Przemysław
 4. Cupał Radosław
 5. Drzewiecki Wojciech
 6. Przybyła Krzysztof
 7. Reweziński Sławomir
 8. Runke Bartosz
 9. Ryszkowski Robert
 10. Sikora Mateusz

Wtorek 15.12.2020 godz. 16:00

 1. Siwak Przemysław
 2. Słowiński Arkadiusz
 3. Stachowski Mateusz
 4. Sucharski Miłosz
 5. Walczyk Krzysztof
 6. Wądołowski Rafał
 7. Wesołowski Piotr
 8. Wesołowski Wojciech
 9. Węgrzyn Dariusz

Środa 16.12.2020 godz. 14:00

 1. Wielewski Artur
 2. Wikarski Jarosław
 3. Witkowska Aleksandra
 4. Witkowski Adam
 5. Włodarczyk Daniel
 6. Wolter Remigiusz
 7. Wróblewski Adam
 8. Wysokowski Marcin
 9. Zieliński Krzysztof
 10. Żeleźniak Tomasz

Środa 16.12.2020 godz. 16:00

 1. Żółkiewicz Mikołaj
 2. Knut Marian
 3. Mendry Jarosław
 4. Tyda Mirosław
 5. Król Robert

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ I POSTĘPOWANIA PODCZAS EGZAMINU dla kandydatów na selekcjonerów

Musimy przestrzegać odpowiednich procedur aby zmniejszyć ryzyko zakażenia się do minimum i by egzamin przebiegał w bezpiecznych dla wszystkich warunkach.

Konieczne będzie zachowanie odpowiedniego dystansu oraz dezynfekcji, w tym zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz ustawienie ławek w taki sposób by był zachowany odstęp co najmniej 1,5 metra w każdym kierunku. Stoły, krzesełka będą dezynfekowane w sali przed   i   po    każdym    egzaminie.    Każdy    zdający    będzie    musiał    korzystać z własnych przyborów do pisania. Należy uniknąć tworzenia się grup zdających przed przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu, jak i po jego zakończeniu.

Procedura przeprowadzania egzaminu

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 1. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach
 2. Na teren budynku mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą).
 3. Czekając na wejście do budynku albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i
 4. Przed wejściem do budynku zdający mają obowiązek zdezynfekowania rąk płynem do dezynfekcji znajdującym się przy drzwiach wejściowych.
 5. Na egzamin zdający przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.
 6. Zdający przynoszą na egzamin dokument stwierdzający.
 7. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego członek komisji, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy egzamin i wychodzi z sali
 8. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy
 9. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed budynkiem oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 10. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek, unikając spotkań w grupie, nie gromadzą się przy wejściu.

Zdający pamiętają o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas egzaminu:

 • nie kontaktują się z innymi zdającymi,
 • mają obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z członkiem komisji egzaminacyjnej, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu egzaminu,
 • nie dotykają dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegają higieny kaszlu: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 • zachowują odpowiedni dystans od innych zdających zarówno przed, jak i po skończonym egzaminie.

Komunikaty

duże zachmurzenie
19km/h W
0mm 35%
26 sty
Imieniny: Ksenofont, Leon, Leona, Małostryj, Paula, Skarbimir, Tymoteusz, Tytus, Wanda, Żeligniew