Egzaminy dla nowowstępujących do PZŁ - grudzień

Egzaminy dla nowowstępujacych do PZŁ

 14.12.2020  gr. I godz. 8:00

 1. Bielawski Krzysztof
 2. Bieniek Maciej
 3. Surma Tomasz
 4. Czarnowski Karol
 5. Drewek Wojciech
 6. Drogoś Dawid
 7. Walczak Piotr

14.12.2020  gr. II godz. 10 :00

 1. Dzierżawski Maciej
 2. Genswurger Wolfgang
 3. Grudzińska Izabela
 4. Jaruszewski Radosław
 5. Kaźmierczak Mikołaj
 6. Kobyłka Andrzej
 7. Korzeniewski Piotr

15.12.2020 gr. I godz. 8:00

 1. Kotas Łukasz
 2. Kwieciński Wiktor
 3. Nowiński Leszek
 4. Paszko Artur
 5. Pawełek Maciej
 6. Pawłowski Marek
 7. Perek Robert
 8. Piątek Hubert

15.12.2020 gr. II godz. 10:00

 1. Płaczkowski Sylwester
 2. Przytarski Mateusz
 3. Steller Maciej
 4. Ciemiński Zbigniew
 5. Szopiński Damian
 6. Szukalski Kornel
 7. Szymoś Mateusz
 8. Szyszło Mateusz
 9. Śleboda Katarzyna

16.12.2020 gr. I godz. 8:00

 1. Śledź Piotr
 2. Śmigiel Dariusz
 3. Warchał Andrzej
 4. Wencel Michał
 5. Wolski Jakub
 6. Zaworski Marcin
 7. Wiszniewski Artur
 8. Hope Karolina

16.12.2020 gr. II godz. 10:00

 1. Kiszewski Jacek
 2. Wnuk-Lipiński Stanisław
 3. Zdanowicz Arkadiusz
 4. Dekowski Hubert

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ I POSTĘPOWANIA PODCZAS EGZAMINU dla nowowstępujących do PZŁ

Musimy przestrzegać odpowiednich procedur aby zmniejszyć ryzyko zakażenia się do minimum i by egzamin przebiegał w bezpiecznych dla wszystkich warunkach.

Konieczne będzie zachowanie odpowiedniego dystansu oraz dezynfekcji, w tym zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz ustawienie ławek w taki sposób by był zachowany odstęp co najmniej 1,5 metra w każdym kierunku. Stoły, krzesełka będą dezynfekowane w sali przed   i   po    każdym    egzaminie.    Każdy    zdający    będzie    musiał    korzystać z własnych przyborów do pisania. Należy uniknąć tworzenia się grup zdających przed przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu, jak i po jego zakończeniu.

Procedura przeprowadzania egzaminu

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 1. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach
 2. Na teren budynku mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą).
 3. Czekając na wejście do budynku albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i
 4. Przed wejściem do budynku zdający mają obowiązek zdezynfekowania rąk płynem do dezynfekcji znajdującym się przy drzwiach wejściowych.
 5. Na egzamin zdający przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.
 6. Zdający przynoszą na egzamin dokument stwierdzający.
 7. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego członek komisji, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy egzamin i wychodzi z sali
 8. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy
 9. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed budynkiem oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 10. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek, unikając spotkań w grupie, nie gromadzą się przy wejściu.

Zdający pamiętają o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas egzaminu:

 • nie kontaktują się z innymi zdającymi,
 • mają obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z członkiem komisji egzaminacyjnej, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu egzaminu,
 • nie dotykają dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegają higieny kaszlu: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 • zachowują odpowiedni dystans od innych zdających zarówno przed, jak i po skończonym egzaminie.

Komunikaty

duże zachmurzenie
19km/h W
0mm 35%
26 sty
Imieniny: Ksenofont, Leon, Leona, Małostryj, Paula, Skarbimir, Tymoteusz, Tytus, Wanda, Żeligniew