Dziki królik

 

DZIKI KRÓLIK - Oryctolagus cuniculus

  • Synonimy: królik
  • Rząd: zającokształtne - Lagomorpha
  • Rodzina: zającowate - Leporidae

Ojczyzną dzikich królików jest najprawdopodobniej Półwysep Iberyjski. Stamtąd, częściowo drogą naturalnych migracji, a także z pomocą człowieka, króliki szeroko rozprzestrzeniły się na teren Europy. W Polsce występują co najmniej od II połowy XIX wieku. Jest gatunkiem przebywającym i rozmnażającym się najpomyślniej na terenach piaszczystych, w klimacie umiarkowanym. Unika zdecydowanie ziemi wilgotnej; przy niekorzystnych dla siebie warunkach opuszcza dany teren. Sztucznie aklimatyzowany, wymaga kilku lat na utworzenie stabilnej, miejscowej populacji pomimo, że posiada wielką zdolność dostosowywania się do odpowiadających mu warunków.

W przeszłości, do około połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego występował bardzo licznie, stanowiąc gatunek pospolity w wybranych przez siebie terenach. Regres jego liczebności (kryzys populacji) następował cyklicznie od około 1975 roku, głównie z przyczyn chorobowych (kokcydioza, myksomatoza, a zwłaszcza wirusowa enzootyczna bronchopneumonia królików zwana też pomorem, która pojawiła się w naszym kraju w końcu lat osiemdziesiątych XX wieku), ciężkich i mroźnych zim, oraz presji drapieżników (poza drapieżnikami naturalnymi, przede wszystkim zdziczałe koty i psy).

Królik odżywia się wyłącznie pokarmem roślinnym. Jego skład jest niemalże tożsamy z pożywieniem zająca, jednak na terenach leśnych upodobał sobie przede wszystkim jałowiec. Ciąża u samicy królika trwa około 30 dni i koci się (w norze, wyścielonej obficie mchem, trawą i własną turzycą) prawie co 5-6 tygodni. Jeden miot liczy 6-10 sztuk młodych. Rozmnażanie zatem postępuje bardzo szybko. Młode, w przeciwieństwie do zajęcy, przez kilka dni są ślepe i ssą matkę przez około 3-4 tygodni. Samica w tym okresie opuszczając młode otwór nory zatyka ziemią, co w znakomity sposób chroni jej przychówek.

Liczebność tego gatunku w obecnym okresie czasu na terenach otwartych jest praktycznie szczątkowa. Niestety, coraz liczniej występuje na terenach zurbanizowanych (np. cmentarz w Toruniu, osiedla domków jednorodzinnych w Balczewie k/Inowrocławia, otwarte składy magazynowe firm, szczególnie budowlanych, itp.), co niestety jest zjawiskiem niekorzystnym. Stąd też należy podjąć wszelkie możliwe działania do wyeliminowania go z tych terenów poprzez stosowne odłowy i przesiedlenia w typowe dla tego gatunku warunki naturalne.

Opublikowano: 08.06.2009, ZO PZŁ w Bydgoszczy. Opracował: Grzegorz Wiśniewski

Komentarze

Dodaj komentarz

Komunikaty

13° słaba mżawka
1 011 hPa
11km/h SW
0mm 45%
27 paź
Imieniny: Frumencjusz, Iwona, Manfred, Manfreda, Sabina, Siestrzemił, Wincenty