Drapieżniki negatywnie oddziaływujące na gatunki zwierzyny drobnej objęte programem ochrony

   

DRAPIEŻNIKI NEGATYWNIE ODDZIAŁYWUJĄCE NA GATUNKI ZWIERZYNY DROBNEJ OBJĘTE PROGRAMEM OCHRONY

Lis, jenot, borsuk, kuny, tchórz zwyczajny, norka amerykańska i szop pracz.
Są to naturalne drapieżniki, które w miarę postępującego rozwoju niekorzystnych z przyrodniczego punktu widzenia zmian środowiska, wręcz idealnie przystosowują się do nowych warunków. W przeszłości większość tych gatunków podlegała (poza pozyskaniem łowieckim) także redukcji naturalnej, np. w wyniku występującej wścieklizny.

Od początku lat 90 ubiegłego stulecia na terenie województwa prowadzona jest stała akcja szczepienia przeciwko tej chorobie, przede wszystkim lisów, a przy okazji również pozostałych gatunków. Między innymi w wyniku tych działań liczebność ich podlega stałemu wzrostowi, co powoduje niezmierną presję na pozostałe gatunki zwierzyny stanowiące ich ofiary.

Dla zobrazowania tej sytuacji, poniższe wykresy przedstawiają intensywność pozyskania lisów w Okręgu Bydgoskim przedstawia poniższa tabela:

Pozyskanie lisów zajęcy i kuropatw w okręgu bydgoskim:

Jak wynika z powyższego wykresu w miarę zwiększania się liczebności drapieżników następował jednocześnie równoległy spadek liczebności innych, wymienionych gatunków zwierząt łownych zaliczanych do zwierzyny drobnej, stanowiących ich ofiary. Jest to zatem jedna z bardzo ważnych przyczyn regresu w tym zakresie, chociaż nie jedyna.

Opublikowano: 08.06.2009, ZO PZŁ w Bydgoszczy. Opracował: Grzegorz Wiśniewski

Komentarze

Dodaj komentarz

Komunikaty

13° słaba mżawka
1 011 hPa
11km/h SW
0mm 45%
27 paź
Imieniny: Frumencjusz, Iwona, Manfred, Manfreda, Sabina, Siestrzemił, Wincenty