Zwiedzanie z "Wiarusem"

Z okazji 90. rocznicy utworzenia Polskiego Związku Łowieckiego – Okręgowa Rada Łowiecka i Zarząd Okręgowy PZŁ w Bydgoszczy, zorganizowały w Muzeum Wojsk Lądowych – wystawę promującą łowiectwo bydgoskie, której uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 28 września br. Ekspozycja została tak przygotowana, aby mogła być właściwie zrozumiana i cieszyła się jak największym zainteresowaniem młodzieży szkolnej. Do rozpropagowania wystawy jubileuszowej, zostały zobowiązane koła łowieckie i myśliwi aktywnie współpracujący ze szkołami.

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 290 "Wiarus" w Bydgoszczy współpracujące ze Szkołą Podstawową w Borównie, zorganizowało zwiedzanie wystawy dla uczniów klas IV, V i VI- tych tej szkoły. Towarzyszące uczniom grono pedagogiczne wraz z dyrektorem szkoły Panią Katarzyną Fiedler, powitał przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ kol. Sylwester Domek i członek Okręgowej Rady Łowieckiej, przewodniczący Komisji Kultury, członek WKŁ "Wiarus" kol. Hubert Trzebiński. Kol. Krzysztof Kryk odegrał na tę okoliczność sygnał łowicki powitanie.

Uczniowie zapoznali się m.in. z kolekcją rogów myśliwskich, pochodzących ze zbiorów Piotra GRZYWACZA. Atrakcją dla zwiedzających był unikatowy zbiór zrzutów poroża daniela od pierwszego do szesnastego roku życia (lata 1996 – 2009), jak również trofea łownych zwierząt futerkowych, występujących na obszarze Polski (lis, jenot, szop pracz, tchórz zwyczajny, kuna leśna, kuna domowa, borsuk, piżmak i norka amerykańska), będące własnością kol. Tadeusza Stachowiaka. Interesujące były medalowe poroża jeleni, parostki rogaczy pozyskane w lasach bydgoskich oraz konkursowe prace fotograficzne, przedstawiające przyrodę i zwierzęta łowne w naturalnym środowisku ich bytowania. Zbiory znaczków i kartek pocztowych o tematyce łowieckiej, kolekcjonowanych przez bydgoskich myśliwych były znaczącym punktem wystawy. Również broń myśliwska z kolekcji Muzeum Wojsk Lądowych, cieszyła się zainteresowaniem młodzieży szkolnej.


Oglądanie ekspozycji było przeplatane pytaniami konkursowymi, za które uczniowie byli nagradzania drobnymi upominkami. Omawianie kolejnych trofeów zwierzyny grubej i drobnej uwieńczane było właściwym sygnałem łowieckim. Każdy z uczniów otrzymał na pamiątkę kartkę pocztową upamiętniającą jubileusz 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Zwiedzanie wystawy zostało upamiętnione zbiorowa fotografią przed Muzeum Wojsk Lądowych.

Następnie uczniowie przemieścili się do Galerii Sportu Bydgoskiego, znajdującego się na koronie stadionu "Zawiszy" w Bydgoszczy. Tam zapoznali się z osiągnięciami bydgoskich sportowców, ich medalami olimpijskimi, mistrzostw świata i Europy, w tym z medalami patrona stadionu, mistrza olimpijskiego Zdzisława Krzyszkowika. Spacerem po bieżni tartanowej zakończono zwiedzanie stadionu.

Kolejnym punktem wycieczki była strzelnica sportowa, na której prezes Klubu WKS "Zawisza" Sekcja Strzelecka, kol. Hubert Trzebiński wraz z prezesem WKŁ Nr 290 "Wiarus", kol. Witoldem Sulewskim – zorganizowali zawody strzeleckie z broni pneumatycznej. Pierwsze miejsca: w konkurencji dziewcząt zajęła Selena Kuźniewska, a chłopców Juliusz Burczyński. Zwycięzcy zostali uhonorowani okolicznościowymi pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi.Okazjonalnymi zdjęciami upamiętniającymi przeprowadzone zawody oraz poczęstunkiem w postaci smacznych drożdżówek, zakończono ciekawy i urozmaicony program edukacyjno - sportowy. Nauczyciele wraz z uczniami zadeklarowali, że zgromadzą zapasy żołędzi i kasztanów, tak niezbędnych w trakcie zimowego dokarmiania zwierzyny.

Podobne spotkanie myśliwi bydgoskiego "Wiarusa" zorganizowali dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 31 w Fordonie, również entuzjastycznie przyjęte przez nauczycieli i uczniów tej szkoły. Tym samym Wojskowe Koło Łowieckie Nr 290 "Wiarus" w Bydgoszczy, znacząco wpisało się w coroczną akcję programową: "myśliwi dzieciom - dzieci zwierzętom".


Tekst i zdjęcia: Eugeniusz Trzciński

Opublikowano: 19.12.2013, PZŁ ZO w Bydgoszczy

Komentarze

Dodaj komentarz

Komunikaty

13° słaba mżawka
1 011 hPa
11km/h SW
0mm 45%
27 paź
Imieniny: Frumencjusz, Iwona, Manfred, Manfreda, Sabina, Siestrzemił, Wincenty