Rozwój poroża daniela

Opis rozwoju poroża 16-letniego daniela byka na podstawie zbioru 14 par zrzutów i trofeum z czaszką – 15 poroże prezentowanego na Wystawie Łowieckiej w 2013 r. w Bydgoszczy


Ten daniel byk żył w latach 1994-2009 w zagrodzie na terenie dawnej bażanciarni w Łowieckim Ośrodku Hodowlanym w Kamienicy (PPGR Tuchola) . Był głównym reproduktorem rodzinnej grupy danieli (1 byk, 2 łanie), dając początek populacji zasiedlającej dziś (2014) na wolności obwód łowiecki Nr 54 i sąsiednie (liczne migracje) i stanowiący podmiot łowieckiej eksploatacji (odstrzał 4-6 sztuk rocznie).
Przebywając w zagrodzie daniele żywione były naturalną karmą dostępną w gospodarstwie rolnym i lesie jak: zielonki traw i zbóż, słoma, buraki, gałęzie drzew i krzewów, nasiona zbóż, żołędzie, kasztany itp. Miały stały dostęp do wody i solnej lizawki. Nigdy nie były karmione jakimiś specjalnymi paszami, czy innymi specyfikami, ale też nigdy nie miały tzw. „okresu głodowego”, (zjawisko występujące w naturze w okresie śnieżnych zim).
Karma którą zjadały nie była monotonna ale zapewne daleka od różnorodności jaką znajdowałyby będąc w stanie wolnym. Mimo tego daniel ten mając dobre cechy genetyczne corocznie nakładał nowe poroże, mocne o prawidłowych, pożądanych cechach, utrzymując je w strefie medalowej już od IV poroża (w piątym roku życia). W ciągu 16 lat życia nałożył 15 razy poroże w tym 7 razy medalowe- 2 razy srebrne (VI i VIII) oraz 5 razy brąz (IV, IX, X, XI, XIV).
Te „medalowe lata” przeplatane są z niewiadomych przyczyn, latami w których nie osiągał strefy medalowej (V, VII, XII, XIII), a w XV to obraz głębokiego uwsteczniania się – wynik wieku.
Niektóre parametry rozwojowe poroża 16-letniego daniela byka przedstawia tabela nr 1

1) Długość/wysokość / poroża : najwyższa 69,5m-XIII poroże ( L-65cm P 74cm)
2) Łopaty – najdłuższa – VI- 42,2 cm(L40,6cm P-43,7 cm)
3) Oczniak – najdłuższy – VII poroże- 25,75cm(L-23.5cm P-28 cm)
4) Obwód róż – największy – XIV poroże -20,7cm. Wyrasta z wiekiem z 12,8 cm u szpicaka w I porożu – 19,4 w połowie życia tj. w VIII porożu do 24.4 w XIV porożu
5) Największy ciężar zrzutów osiągnął w VIII porożu – 2170g, a pojedynczej tyki w VI porożu – 1128g (prawa tyka). Do wyceny punktowej nie brano ciężaru kości czaszki, gdyż zapewne w każdym roku życia byłaby inna i niemożliwa do ustalenia. Ciężar poroża ma bardzo mały wpływ na ilość punktów CIC w wycenie, ponieważ wagę netto w kg mnoży się przez czynnik 2 np. przyjmując ciężar kości czaszki na 0,5kg, dałoby to 1 pkt CIC, co nie ma żadnego znaczenia w rozpatrywanym przypadku wyceny – przyjęto więc, samą wagę zrzutów (oprócz XV poroża – trofeum z czaszką).

6) Nadoczniaki . Ten osobnik w zasadzie nie wykształcał nadoczniaków, choć na IV, V, VII, VIII, IX, X porożu widoczne są małe guzy w miejscach, gdzie wyrosłyby nadoczniaki . W XIII i XIV porożu na prawych tykach wyrosły małe (5-7 cm) niekształtne, palcowate odrosty, a w XIV porożu na lewej tyce złamał przy wycieraniu scypułu, taki odrost który nosząc wygiąłby do tyłu.

7) Opieraki – wykształcał we wszystkich porożach(nie liczyć I ) oprócz ostatniego XV, gdzie prawa tyka nie ma już opieraka.
W porożu XII i XIV na prawych tykach opieraki są podwójne.

8) Ostrogi wykształcał na wszystkich porożach (prócz I i II) , zanika w XV poroży, w XII porożu brak jej na lewej tyce, a na prawej jest podwójna. Ostroga na ogół ma kształt grotu, ale czasem jest podwójna (XIII prawa) lub rozwidlona (III lewa).
9) W III porożu na krawędzi prawej łopaty widoczne zniekształcenia, wywołane żerem muchówek w okresie budowy poroża w scypule.
10) Termin wycierania poroża ze scypułu był na ogół stały i przypadał między 30.08. a 03.09, choć XII poroże wytarł 06.09. a XIII i XV – 07.09
11) Zrzucanie poroża (oprócz I i II) odbywało się w tym samym okresie tj. w początku miesiąca maja i z każdym rokiem odbywało się nieco wcześniej niż poprzednio, osiągając termin końca kwietnia. Na ogół pierwszą zrzucał tykę cięższą, a w ciągu 1-2 doby –drugą, czasem obydwie razem. Na 14 zrzutów, 8 razy cięższa była lewa tyka , a 6 razy prawa.
12) Trofeum z czaszką – objawy uwsteczniania się .
- znaczne obniżenie wagi trofeum. Zrzuty XIV poroża ważyły 1984 g, to XV poroże wraz z czaszką tylko 1960g.
- obniżenie wysokości tyk – XIV poroże – 67,0cm to XV – 59.5 cm.
- zanik prawej łopaty – wykształcił formę badylarza
- zanik ostrogi na prawej tyce i bardzo słaba na lewej
- zmniejszenie obwodu róż z 20,75 cm w XIV do 18,2 w XV.
- skrócenie opieraków z 20,75cm w XIV porożu do 17,0cm w XV
- zmniejszenie wartości punktowej z 163,3 (same zrzuty) do 140,39 w XV (całe z czaszką)
- Żuchwa - zupełnie starte rejestry, oraz braki w uzębieniu uniemożliwiły przeżuwanie pokarmu (upatrywana przyczyna upadku).


Padł 10 grudnia 2009 r w 16 roku życia, pozostawiając 14 par zrzutów i trofeum (łopaty z czaszką) – 15 poroże.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Komunikaty

23° ulewy/burze
995 hPa
24km/h SE
4mm 90%
25 wrz
Imieniny: Aureli, Aurelia, Aurelian, Ermenfryd, Ermenfryda, Eufrozyna, Franciszek, Herkulan, Irmfryd, Irmfryda, Kleofas, Rufus, Wincenty, Władysław, Włodzisław