Podsumowanie współpracy KŁ Nr 1 "Bielik" ze SP w Dziewierzewie

Dnia 25 listopada 2014r. w Szkole Podstawowej w Dziewierzewie miało miejsce podsumowanie kolejnego już roku współpracy z Kołem Łowieckim Nr 1 „Bielik" w ramach programu „Myśliwi dzieciom, dzieci zwierzętom” .
W związku z powyższym, w murach naszej szkoły pojawili się zaproszeni goście: Przewodniczący Komisji Współpracy z młodzieżą szkolną Okręgowej Rady Łowieckiej - płk. Jan Pawlak, Prezes Koła Łowieckiego Nr 1 „Bielik" z Dziewierzewa - p. Jerzy Grobelski, Sekretarz koła - p. Maciej Skuza, Członkowie koła: Łukasz Borucki i Patryk Czarnecki, a także przewodnicząca Rady Rodziców p. Aneta Mróz.
Po przywitaniu gości przez dyrektora Rafała Leśniarka zaprezentowali się uczniowie klasy II SP, którzy pod kierunkiem p. Izabeli Świtniewskiej przygotowali przedstawienie p.t. „W lesie”. Dzieci z wielkim zaangażowaniem pokazały, że las to wyjątkowe miejsce oraz, że naszym wspólnym obowiązkiem jest dbanie o jego czystość. Występ został nagrodzony gromkimi brawami.
Następnie głos zabrał ponownie Pan dyrektor, który wraz z przewodniczącą Rady Rodziców i przewodniczącymi SU podziękował za współpracę kolejno p. Janowi Pawlakowi, p. Jerzemu Grobelskiemu oraz pozostałym członkom koła. W dowód wdzięczności za przekazywaną naszym uczniom wiedzę wręczył myśliwym drobne upominki. Podziękowania za zaangażowanie w realizację zadań w ramach programów edukacji ekologicznej otrzymały także p. Romualda Zając oraz p. Emilia Masiakowska.
Następnie głos zabrał płk. Jan Pawlak. Były gratulacje, ponieważ nasza szkoła zajęła w minionym roku szkolnym 2013/2014 bardzo wysokie – IV miejsce (w okręgu bydgoskim) oraz XIII miejsce (w województwie kujawsko-pomorskim na 62 szkoły; za co w nagrodę otrzymaliśmy aparat fotograficzny) w realizacji programu "Myśliwi dzieciom - dzieci zwierzętom". Przypominamy, że taki sukces odnieśliśmy zaledwie po dwóch latach współpracy z Kołem Łowieckim.
Wiele emocji wszystkim uczniom dostarczył quiz, zorganizowany przez p. pułkownika. Uczniowie, którzy poprawnie odpowiedzieli na zadawane przez Niego pytania otrzymali upominki - książki i kolorowanki. Chętnych do odpowiedzi było bardzo wielu.
W dalszej części głos zabrał Prezes koła - p. Jerzy Grobelski. Na początku swego wystąpienia krótko przypomniał przedsięwzięcia i akcje, w których w minionym roku szkolnym brali udział uczniowie naszej szkoły w ramach realizacji w/w programu. Następnie ogłosił zwycięzców tegorocznej zbiórki karmy dla dzików (o której pisaliśmy wcześniej) a byli nimi kolejno: uczniowie klas „0”-I SP, II SP oraz młodzież kl. I GIM. Za zaangażowanie w zbiórkę wszyscy uczniowie poczęstowani zostali cukierkami, a na ręce dyrektora i przedstawicieli SU złożone zostały książki związane z tematyką przyrodniczą oraz piłki do nogi i kosza.
Na zakończenie zarówno myśliwi, jak i uczniowie stwierdzili, że postarają się w przyszłym roku zająć jeszcze wyższą lokatę, a przede wszystkim zrobić jeszcze więcej dla dobra przyrody.

Tekst: E. Masiakowska, foto:

Komentarze

Dodaj komentarz

Komunikaty

19° możliwe opady przelotne
1 008 hPa
11km/h WNW
5mm 100%
Pełnia Księżyca
03 sie
Imieniny: Lidia, Nikodem, Nikodema, Piotr, Szczepan