Spotkanie w sprawie szkód łowieckich

Dnia 24.11.2014r. w siedzibie Nadleśnictwa Osie odbyło się z inicjatywy Sylwestra Domka Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy, spotkanie dotyczące znaczących szkód łowieckich na terenie Powiatu Świeckiego.
W spotkaniu udział wzięli:
Przedstawiciele PZŁ
· Sylwester Domek - Przewodniczący ZO PZŁ w Bydgoszczy
· Stanisław Barłóg
Przedstawiciele Nadleśnictw
· Dąbrowa – Nadleśniczy Artur Karetko
· Trzebciny – Nadleśniczy Piotr Kasprzyk
· Osie – Nadleśniczy Marek Sobczak
- Dorota Piechowska – Zastępca Nadleśniczego
- Monika Adametz – Specjalista SL ds. gospodarki łowieckiej i BHP
Kół Łowiecki z Powiatu Świeckiego, którego dotyczy problem rosnących szkód łowieckich zgodnie z listą właścicieli gospodarstw rolnych zgłaszających ten problem w piśmie do PZŁ.
· Szarłata
· Jenot
· Brzeziny
· Wda
· Przepiórka
Na spotkanie przybył jeden z autorów listu do PZŁ Pan Andrzej Kurtys - Właściciel Gospodarstwa Rolnego.
Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy odczytał list właścicieli rolnych do PZŁ okręg Bydgoski dotyczący problemu rosnących szkód łowieckich w uprawach rolnych i odszkodowań na terenie ich gospodarstw rolnych. Pod listem podpisało się kilkadziesiąt osób.
Następnie rozwinęła się dyskusja pomiędzy przedstawicielami kół a Panem Andrzejem Kurtysem. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim wpływu dużych strat w uprawach i odszkodowań w aspekcie wpływu na rentowność gospodarstw rolnych i kół łowieckich.
Zapobieganie szkodom poprzez grodzenie upraw rolnych, które są kosztowne zdaniem dyskutujących daje efekty połowiczne, ponieważ zwierzyna przenosi się na inne tereny.
Pan Kurtys obserwował w tym roku na grodzonym przez siebie polu (120ha) w okolicach miejscowości Wery w trakcie koszenia kukurydzy około 120 jeleni.
Wspólnie zastanawiano się nad przyczynami rosnących szkód. Przedstawiciel PZŁ Pan Stanisław Barłóg podał jako jeden z powodów masowe grodzenia nowo zakładanych upraw leśnych z gatunków liściastych (w celu przebudowy),co jest zgodne z sztuką leśną a ma wpływ na ograniczenie karmy na terenach leśnych. Jako kolejne prawdopodobne przyczyny rosnących szkód łowieckich wymieniono znaczące zwiększenie areału uprawy kukurydzy i budowa autostrady, która przerwała szlaki migracyjne zwierzyny.
Działania, które należy podejmować w celu ograniczenia szkód od zwierzyny w uprawach:
Rzetelna inwentaryzacja zwierzyny
Nadal zwiększać odstrzał jeleni i danieli doprowadzając do stanów docelowych
Przypisywać większe plany łowiecki obwodom leśnym gdzie zwierzyna chroni się (poza sezonem wegetacyjnym) w okresie polowań. Redukcja jeleni i danieli powinna być wykonywana nie tylko w kołach narażonych na szkody w uprawach rolnych, ale i tam gdzie bytują one jesienią i zimą. Plan rozmiaru pozyskania jeleni powinien być koordynowany w Rejonach Hodowlanych.
Nadleśniczowie oraz Zarząd PZŁ zadeklarowali przychylne podejście do wniosków KŁ dotyczących zwiększenia planów łowieckich, w których ze względu na migrację rośnie stan zwierzyny.
Przy zasiewach i wschodach upraw wprowadzać dyżury myśliwych. Dobrą praktyką jest również zakładanie pasów zaporowych. Częste wykładanie karmy zatrzyma zwierzynę w lesie.
Problem szkód wyrządzanych przez zwierzynę wolnożyjącą istniał zawsze i nie można go zlikwidować całkowicie. Musimy doprowadzić je jednak do wielkości akceptowalnej przez każdą ze stron, czyli leśników, myśliwych jak i rolników.
Zebranie zakończył Pan Sylwester Domek dziękując wszystkim za przybycie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komunikaty

19° możliwe opady przelotne
1 008 hPa
11km/h WNW
5mm 100%
Pełnia Księżyca
03 sie
Imieniny: Lidia, Nikodem, Nikodema, Piotr, Szczepan