Akcja "Sprzątanie Świata"

Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

Akcja Sprzątanie Świata wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989, kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie. W Polsce akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, który w tym roku przypada 22 kwietnia Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy razem z Komisją współpracy z młodzieżą ORŁ w Bydgoszczy zorganizowali w dniu 8 kwietnia 2016 akcję sprzątania terenów leśnych położonych we wsi Łącko.  Spotkanie to było inicjatywą Rady Sołeckiej w Łącku .

Na zaproszenie do uczestnictwa w sprzątaniu zjawili się uczniowie  ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakość, pracownicy Nadleśnictwa Solec Kujawski. Szkoda że mimo zaproszenia do akcji nie przystąpili członkowie koła łowieckiego dzierżawiącego obwód na tym terenie.

Uczestnicy akcji zostali zaopatrzeni przez organizatora  w worki, kamizelki  odblaskowe z napisem "Myśliwi dzieciom, dzieci zwierzynie" oraz rękawice ochronne i worki na śmieci

Po przywitaniu uczestników przez  przedstawiciela ZO PZŁ w Bydgoszczy Kol. Tomasza Oset połowa grupy poszła w kierunku byłej stanicy harcerskiej ,  natomiast pozostali z Panią Kariną Woźniak z Rady sołeckiej zbierali śmieci wzdłuż drogi Tuczno – Pakość, oraz lasu koło strzelnicy. Razem zebraliśmy pełną przyczepę śmieci. Głównie  to odpady komunalne z gospodarstw domowych, odpady po remontach, części samochodowe, a także odpady elektryczne i elektroniczne. Wszystko trafiło na składowisko.

Dzieci mogli zapoznać się z urokami lasów położonych na terenie sołectwa Łącko z kilkuset letnimi dębami i akacjami, oraz ze strzelnicą myśliwską.

„Sprzątanie Świata” w Łącku  odbywa się od kilku lat - ale mimo to, co roku worki pękają od śmieci, które w lasach, pasach drogowych czy na leśnych parkingach pozostawili ci, którzy dbanie o przyrodę mają za nic.

Na koniec spotkania była okazja wspólnie posilić się przy ognisku na terenie Yacht clubu Inowrocław, gdzie Pani Katarzyna Kaptur z Łącka przygotowała kiełbaski na ognisko oraz pyszny placek. .

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Komunikaty

19° przejaśnienia
1 015 hPa
15km/h NNE
0mm 25%
30 wrz
Imieniny: Felicja, Grzegorz, Hieronim, Honoriusz, Imisław, Wiara, Wiktor, Znamir, Zofia