Rzeźba Św. Huberta dla Muzeum w Turzynie

            W dniu 12 listopada 2016 r. odbyło się uroczyste przekazanie rzeźby św. Huberta dla Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Turzynie. Gospodarzami uroczystości byli: Andrzej Morawski, właściciel Gospodarstwa Rolnego w Turzynie 2 (członek Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy) wraz Zarządem Koła Łowieckiego Nr 84 „Dąb” w Kcyni.

            Uroczystość zapoczątkował Andrzej Morawski, który pełni również funkcje prezesa: Stowarzyszenia Edukacji Ekologicznej i Łowieckiej oraz KŁ Nr 84 „Dąb” w Kcyni. Przywitał przybyłych gości, w tym Janusza Zemke – europosła, Tomasza Miłowskiego – starostę nakielskiego, Bogusława Chłąda – prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, myśliwych oraz sympatyków łowiectwa.

            Andrzej Morawski przedstawił krótką historię powstania Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Turzynie. Na obiekt muzealny został przeznaczony kamienny spichrz, najstarszy budynek zabytkowego zespołu folwarcznego. Spichrz został odbudowany od podstaw, z zachowaniem oryginalnego wyglądu i charakteru. Budynek posiada dwie kondygnacje. Na parterze powstała diorama o pow. 200 m2, na piętrze znajduje się sala wystawowa. W Muzeum gromadzone są eksponaty zwierząt i roślin regionu Pomorza i Kujaw w układzie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska. Powstanie muzeum umożliwia zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, popularyzację tradycji i propagowanie etyki łowieckiej oraz walorów turystycznych.

            Rzeźba jest kolejnym darem dla Muzeum, tym razem myśliwych z Koła Łowieckiego Nr 84 „Dąb” w Kcyni – poinformował zebranych Andrzej Morawski. Wykonawcą figury św. Huberta jest członek Koła „Dąb” Lech Kasprzykowski, twórca wielu prac artystycznych na szczeblu okręgowym i krajowym. Rzeźbę odsłoniły: małżonki myśliwych z koła „Dąb”.

            Lech Kasprzykowski przedstawił jak narodził się pomysł wykonania rzeźby. W roku jubileuszowym swojego członkostwa w PZŁ zbudował ambonę, na tej ambonie planował umieszczenie niewielkiej rzeźby z wizerunkiem św. Huberta, o wysokości 19 cm, zamontowaną w aranżowanej dziupli z modlitwą hubertowską. Ten pomysł nie doszedł do skutku. W tej sytuacji pomyślał zrobić coś znaczniejszego. W dalszym ciągu miało to być dzieło artystyczne z wizerunkiem św. Huberta, jako dar dla muzeum w Turzynie. Rzeźba powstawała od początku listopada 2015 r. W pierwszej kolejności pozyskał drewno o wysokości 2,2 m i średnicy jednego metra z Nadleśnictwa Żołędowo. Dzieło powstawało w tajemnicy, a ci którzy wiedzieli, musieli zachować sekret przed przypadkowym ujawnieniem. Tajemnica była rozpowszechniana stopniowo, dopiero wiosną bieżącego roku (2016), najpierw łowczemu, a potem prezesowi kcyńskiego „Dębu”. Po wykonaniu polichromii została przetransportowana z Bydgoszczy do Turzyna. Rzeźba występuje w komplecie z logo PZŁ, który jest daleko idącą stylizacją znaku PZŁ. Podstawę znaku stanowi metalowy krzyż, a na nim umocowany wieniec jelenia.

            Lech Kasprzykowski, wykonawca rzeźby i loga PZŁ, jednoznacznie potwierdził, że jest to dar członków KŁ Nr 84 „Dąb” w Kcyni. Na pamiątkę ufundowania przez Koło rzeźby i loga PZŁ, przygotowana została okolicznościowa inskrypcja, którą podpisali wszyscy członkowie Koła. Aby uwiarygodnić podjętą decyzję, inskrypcja została włożona do tuby, a następnie do wnętrza rzeźby, a otwór w niej zaślepiony.

            Poświęcenia rzeźby dokonał ksiądz kanonik Ryszard Pruczkowski, duszpasterz myśliwych i leśników łowiectwa bydgoskiego.

            Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy, Bogusław Chłąd w asyście członka ORŁ, Janusza Brodzińskiego i przewodniczącego Komisji Kultury ORŁ, Huberta Trzebińskiego, przekazał okolicznościowe statuetki dla Andrzeja Morawskiego, prezesa Stowarzyszenia Edukacji Ekologicznej i Łowieckiej oraz Lecha Kasprzykowskiego, wykonawcy rzeźby i loga PZŁ.

            Uroczystość została zakończona zwiedzaniem muzeum oraz okolicznościowym poczęstunkiem.

 

Tekst i zdjęcia: Eugeniusz Trzciński

Komentarze

Dodaj komentarz

Komunikaty

duże zachmurzenie
17km/h S
0mm 25%
22 sty
Imieniny: Anastazy, Dobromysł, Dorian, Gaudencjusz, Gaudenty, Jutrogost, Uriel, Wincenty