Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych.

Bractwo Św. Huberta w Śliwicach przy współudziale Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy oraz Nadleśnictw Woziwoda i Trzebciny zorganizowało, dla uczniów szkół podstawowych Gminy Śliwice, konkurs plastyczny pt. „Zwierzęta dziko żyjące w Polsce na tle szopki betlejemskiej”. Celem konkursu była znajomość polskiej przyrody, adaptowanej do tajemnicy Bożego Narodzenia.

Na konkurs wpłynęło 47 prac ze wszystkich szkół gminy Śliwice. Prace zostały wykonane w różnej technice, były rysunki, obrazki jak i szopki. Poziom ogólny wykonanych prac był wysoki, komisja konkursowa nie miała łatwego zadania by dokonać właściwej oceny. Najwyżej punktowane były prace z dużym udziałem ręcznie wykonanych figurek i malowideł oraz wkomponowane, dziko żyjące w Polsce zwierzęta. Po wnikliwej ocenie zdecydowano się przyznać 3 pierwsze miejsca oraz 10 wyróżnień.

W dniu 11 grudnia 2017 r. w kościele w Śliwicach dokonano uroczystego podsumowania i wręczenia nagród. Dzięki hojności sponsorów, wszystkie dzieci otrzymały atrakcyjne nagrody. Za prace wyróżnione można było otrzymać aparat fotograficzny bądź radioodtwarzacz. Okręgowa Rada Łowiecka w Bydgoszczy ufundowała dla każdego z dzieci kamizelkę odblaskową z napisem „Myśliwi dzieciom, dzieci zwierzętom”.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Woziwoda Mariusz Brunka, licząc na dalszą dobrą współpracę ze szkołami gminy Śliwice, wręczył nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie prac na konkurs, albumy o Borach Tucholskich.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komunikaty

13° słaba mżawka
1 011 hPa
11km/h SW
0mm 45%
27 paź
Imieniny: Frumencjusz, Iwona, Manfred, Manfreda, Sabina, Siestrzemił, Wincenty