Szkolenie łowczych okręgu bydgoskiego PZŁ

W dniu 09 lutego 2019 r na terenie Ośrodka Szkolenia Łowieckiego w Łącku odbyło się kolejne szkolenie dla łowczych kół łowieckich okręgu bydgoskiego PZŁ. Tematami tegorocznego szkolenia były zagadnienia związane z inwentaryzacją zwierzyny, sporządzania rocznych planów łowieckich oraz aspekty zwalczania ASF.

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii ,lek. wet. Jerzy Dymek przedstawił działania średnioterminowe w walce z ASF do których należą: redukcja dzików prowadzona poprzez polowania i odstrzał sanitarny, skierowanie na zwiększenie udziału samic dzika w obniżaniu populacji, wprowadzenie zakazu karmienia dzików. "Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” uwzględnia takie działania, jak:

 1. badania laboratoryjne w kierunku wykrycia ASF przeprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. zakup kontenerów chłodniczych do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików oraz zakup wag hakowych;
 3. finansowanie funkcjonowania odłowni żywołownych do odłowu dzików
 4. zwrot kosztów pozyskiwania dzików w ramach odstrzału sanitarnego na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia i WAMTA i innych z tym odstrzałem
 5. finansowanie pozyskiwania dzików w ramach polowań na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia i WAMTA
 6. ubój lub zabicie świń na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze ochronnym, w przypadku wystąpienia tej choroby u dzików;
 7. działania powiatowego lekarza weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia ASF
 8. pobieranie próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrycia ASF lub przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie spełniania wymagań związanych z bioasekuracją, przez powiatowego lekarza weterynarii na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia
 9. unieszkodliwienie tusz dzików lub szczątków padłych dzików pochodzących z polowania na obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia, niezagospodarowanych przez myśliwych
 10. unieszkodliwienie tusz dzików, które nie mogą być zagospodarowane przez myśliwych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia
 11. wypłatę środków za zgłoszenie znalezienia padłych dzików na terenie całego kraju
 12. dofinansowanie bezpiecznego usuwania padłych dzików na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia
 13. wzmocnienie środków bioasekuracji na drogowych przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Białorusią i Ukrainą;
 14. dofinansowanie odłowu dzików i ich uśmiercania
 15. prowadzenie przez Inspekcję Weterynaryjną kampanii informacyjnej.

Realizacja programu zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa epizootycznego w populacji świń i dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie ochronę terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytorium Unii Europejskiej przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.”

Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku przedstawił zasady udziału w inwentaryzacji zwierzyny oraz w opiniowaniu rocznych planów łowieckich na sezon 2019/2020.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komunikaty

28° rozpogodzenia
1 019 hPa
11km/h NNW
0mm 25%
24 lip
Imieniny: Antoni, Kinga, Krystyna, Kunegunda, Olga, Wojciecha, Zyglinda