Minister środowiska zatwierdził statut Polskiego Związku Łowieckiego

Minister środowiska Henryk Kowalczyk podpisał nowy statut Polskiego Związku Łowieckiego. W środowej uroczystości podpisania dokumentu wzięli również udział wiceminister Małgorzata Golińska oraz Rafał Malec, prezes Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej.

Podpisanie uchwalonego statutu Polskiego Związku Łowieckiego przez ministra środowiska zatwierdza pierwszy etap reformy polskiego łowiectwa. Zmiany w statucie PZŁ wynikały z konieczności dostosowania tego aktu do ustawy Prawo łowieckie, znowelizowanej w zeszłym roku. Statut reguluje wewnątrzorganizacyjne kwestie funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego, jego organów oraz członków – kół łowieckich i myśliwych. Uchwalany jest przez Krajowy Zjazd Delegatów, który jest najwyższą władzą PZŁ, oraz zatwierdzany przez ministra środowiska.

Statut, uchwalony 16 lutego przez Krajowy Zjazd Delegatów, ułatwia proces demokratyzacji PZŁ, pozwalając członkom zrzeszenia na większą niż dotąd kontrolę organów naczelnych i terenowych. Z drugiej strony, jego zapisy wskazują, że polscy myśliwi powinni aktywnie współdziałać z ministerstwem środowiska w pracy na rzecz tak ważnej dla nich ochrony przyrody i rozwiązywaniu problemów ją nękających.

– Dzisiejsza uroczystość pokazuje, jak w rzeczywistości wygląda nadzór ministerialny nad Polskim Związkiem Łowieckim. Jak wiadomo, tradycją polskiego łowiectwa jest zachowanie bioróżnorodności i dbanie o dziedzictwo polskiej przyrody – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk. – Zmiany w statucie PZŁ wynikały z konieczności dostosowania tego aktu do ustawy o Prawie łowieckim, którą znowelizowaliśmy w zeszłym roku. Postępujemy zgodnie z naszymi wcześniejszymi obietnicami. Zależy nam przede wszystkim na pełnej demokratyzacji i transparentności PZŁ – dodał minister.

Wiceminister Małgorzata Golińska mówiła: – Polski Związek Łowiecki to 95 lat tradycji powiązanej z dbałością o środowisko i bioróżnorodność. Myśliwi wykonują ważne zadania w gospodarce leśnej, dlatego tym bardziej konieczne były zmiany statutowe.

– Zapisy nowego statutu wskazują, że polscy myśliwi powinni aktywnie współdziałać z ministerstwem środowiska w pracy na rzecz tak ważnej dla nas ochrony przyrody i rozwiązywania problemów ją nękających – wyjaśnił prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Rafał Malec.

Statut, który z chwilą podpisania przez ministra wchodzi w życie, zobowiązuje myśliwych do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, oraz prowadzenia akcji edukacyjnych i proekologicznych.

Polski Związek Łowiecki to stowarzyszenie, która swymi korzeniami sięga międzywojnia. Pierwszym prezesem PZŁ był bliski współpracownik marszałka Piłsudskiego i późniejszy Naczelny Wódz generał Kazimierz Sosnkowski. Wśród osób zasłużonych dla łowiectwa należy wymienić Jana Sztolcmana, biologa, wykładowcę akademickiego i jednego z autorów zakończonego sukcesem programu uratowania dla polskiej przyrody żubra. Zasłużonym myśliwym i przyrodnikiem był także Włodzimierz Puchalski, autor niezapomnianych zdjęć i filmów ukazujących piękno nie tylko ojczystej przyrody.

W zeszłym roku minęła 95. rocznica powstania PZŁ. Przez te wszystkie lata członkowie zrzeszenia wielokrotnie dowiedli, że najważniejszym celem myśliwego jest ochrona bioróżnorodności. Wśród największych sukcesów organizacji wymienić należy odbudowanie populacji bobra, sokoła wędrownego i łosia.

(przedruk ze strony ZG PZŁ)

Komentarze

Dodaj komentarz

Komunikaty

26° przeważnie słonecznie
1 029 hPa
9km/h SSE
0mm 5%
23 sie
Imieniny: Apolinary, Benicjusz, Filip, Klaudiusz, Laurenty, Leoncja, Lubomira, Piotra, Róża, Sulirad, Walerian, Zacheusz