XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Bydgoszczy,

Zakończył się XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ, który odbył się w sali Opery NOVA w Bydgoszczy w dniu 29 czerwca 2019 r. W zjeździe brało udział 110 delegatów (71 %) co stanowiło kworum do podejmowania uchwał. Spośród delegatów na okręgowy zjazd dokonano wyboru jego prezydium

W trakcie obrad delegaci przyjęli sprawozdania: Zarządu Okręgowego PZŁ, Okręgowego Sądu Łowieckiego i Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego.  Zatwierdzono plan działalności i budżetu zarządu okręgowego na bieżący rok oraz wysłuchano informacji członka Naczelnej Rady Łowieckiej Kol. Sylwestra Domka  o jej działalności. Powołano komisję do spraw opiniowania wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich, oraz dokonano wyboru członków zespołu nadzorczo-kontrolnego wraz z określeniem jego regulaminu działania.

Ustanowiono odznaczenia okręgowe oraz uchwalono zasady ich nadawania. Dokonano wyboru okręgowej kapituły odznaczeń oraz ustalono wysokości składki członkowskiej od osób prawnych (tzw. tenuta dzierżawna) naliczanej od hektara dzierżawionego obwodu z uwzględnieniem jego kategorii. Przegłosowano uchwały przygotowane przez komisję uchwał i wniosków zjazdu.

Materiały zjazdowe

Komentarze

Dodaj komentarz

Komunikaty

deszcz
1 000 hPa
22km/h WSW
5mm 95%
Księżyc w nowiu
23 lut
Imieniny: Damian, Izabela, Montan, Polikarp, Romana