Szkolenie z zakresu bioasekuracji przy polowaniu na dziki

2 grudnia 2019 w Tucholi, 3 grudnia w Żołędowie, oraz 4 grudnia w Łącku odbyły się kolejne szkolenie myśliwych okręgu bydgoskiego PZŁ w celu utrwalenia zasad bioasekuracji w związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz pogłębienie wiedzy z zakresu postepowania podczas wykonywania polowania. Obwody łowieckie dzierżawione przez koła z rejony Tucholskiego znajduje się poza obszarami występowania ASF, należy jednak zachować podstawowe środki ostrożności w ochronie przed wirusem.

PATROSZENIE DZIKÓW

  1. Na terenach zlokalizowanych poza obszarem ochronnym objętym ograniczeniami i zagrożenia należy dokonywać patroszenia dzików zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików podczas polowań.

TRANSPORT TUSZ

  1. Środki transportu dzików należy dokładnie uszczelnić przed wyciekiem krwi. Wyłożyć materiałem jednorazowego użytku lub wielorazowego użytku nadającego się do dezynfekcji
  2.  Środki transportu nie mogą być wykorzystywane do działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików
  3. W przypadku braku możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników umożliwiających przeciąganie tusz  lub niepatroszonych odstrzelonych dzików
  4. Materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia podczas przewożenia tuszy należy pozostawić przy patrochach, zaś wielorazowego użytku oczyszczone i zdezynfekowane
  5. Przed opuszczeniem punktu zaleca się mycie i dezynfekcję kół środków transportu.

 W PRZYPADKU PODEJRZENIA ASF

  1. Każdy odstrzelony dzik u którego istnieje podejrzenie wystąpienia ASF po dokonaniu oględzin i pobraniu próbek do badań laboratoryjnych przeznaczony jest do utylizacji
  1. Zaleca się dokonywania patroszenia dzików na folii lub innym szczelnym materiale, folię i patrochy należy umieścić w szczelnym plastikowym pojemniku lub worku.
  1. Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu (Virocid, Virkon)

Komentarze

Dodaj komentarz

Komunikaty

duże zachmurzenie
15km/h WSW
0mm 25%
25 sty
Imieniny: Albert, Artemia, Miłobor, Miłosz, Paweł