Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich w Łącku

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy oraz ZO PZŁ w Bydgoszczy zapraszają na: KRAJOWĄ WYSTAWĘ PSÓW RAS MYŚLIWSKICH
na terenie strzelnicy myśliwskiej w miejscowości Łącko (ul. Myśliwska 5) koło Pakości 4 października 2020 r.

OBSADA SĘDZIOWSKA:

 1. III - Karolina Wójcik-Wonorska
  gr. IV - Marta Pietrzak
  gr. V - Małgorzata Lorenc
  gr. VI - Małgorzata Lorenc
  gr. VII - Anna Winiarska
  gr. VIII - Sławomir Sztul
  gr. X - Leszek Siejkowski
  rasy nieuznane - Anna Winiarska

Opłaty za udział w wystawie:
- za pierwszego psa - 100 zł
- za każdego następnego psa - 90 zł
- klasa młodszych szczeniąt - 50 zł
- klasa szczeniąt - 50 zł
- psy z tytułem Int. Champ. - 50 zł
- klasa weteranów - 50 zł

W przypadku odwołania wystawy z powodów niezależnych od organizatora wniesiona opłata zostanie zwrócona, pomniejszona o koszty manipulacyjne.

NIE PRZYJMUJEMY ŻADNYCH OPŁAT W DNIU WYSTAWY.

Konto do wpłat:
PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832
W tytule przelewu prosimy podać dane właściciela psa oraz nr zgłoszenia.

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WYSTAWY:

 1. Wystawca odpowiada osobiście za wszystkie szkody wyrządzone przez psa.
 2. Przez cały czas trwania wystawy psy muszą przebywać pod opieką wystawcy.
 3. Wszystkie psy podlegają obowiązkowej kontroli weterynaryjnej.
  W związku ze szczegółową kontrolą weterynaryjną przed wystawą wymagane jest bezwzględne posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.
  Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie (przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia powyżej 3 m-ca życia).
  Wszystkie przybywające na wystawę psy muszą być zdrowe klinicznie.
 4. Na terenie wystawy nie mają prawa przebywać psy nie będące uczestnikami wystawy.
 5. Wystawca jest zobowiązany przedstawić psa do oceny w odpowiednim czasie i ringu wg programu podanego w katalogu. W przeciwnym razie pies traci prawo do oceny.
 6. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz 1356 z późn. zm.) prowadzenie działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 m2. Ponadto na podstawie §24 ust.1 w/w rozporządzenia nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach osób.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Komunikaty

13° słaba mżawka
1 011 hPa
11km/h SW
0mm 45%
27 paź
Imieniny: Frumencjusz, Iwona, Manfred, Manfreda, Sabina, Siestrzemił, Wincenty