Ukazał się czwarty - jubileuszowy „Nemrod” (4/81/2020)

            W pierwszym tegorocznym „Nemrodzie” anonsowałem 20-lecie kwartalnika. Pierwszy numer ukazał się 20 grudnia 2000 r. Pomysł redagowania tego pisma zainicjowany został w Komisji Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich ORŁ w Bydgoszczy w połowie 2000 roku. Inicjatorem publikacji „Nemroda” był ówczesny łowczy okręgowy Sylwester Domek. Od 2010 r. czasopismo wydawane jest wspólnie z Zarządem Okręgowym PZŁ w Toruniu. Przez 15 lat redaktorem naczelnym Nemroda był Piotr Sumara. Wcześniej funkcję tę pełnił Tomasz Zimmer.

            W aktualnym numerze m. in.:

  1. Łączy nas historia i wspólna praca – Tomasz Pinkowski.
  2. Wpływ stresu na jakość mięsa zwierzyny grubej – prof. dr. hab. Jan Grajewski i mgr Paweł Skrzydlewski.
  3. Migawka z pracy Naczelnej Rady Łowieckiej – Michał Przepierski.
  4. Wspomnienie o zasłużonym – Honorowym Członku PZŁ.
  5. Nasi myśliwi polują poza granicami Polski.
  6. Trofea naszych łowisk.
  7. Kynologia po nowemu.
  8. Wydarzenia w kołach i związku.

            Zachęcam do lektury „Nemroda” – czasopisma redagowanego przez myśliwych dla myśliwych i sympatyków łowiectwa. W dotychczas wydawanym kwartalniku były szeroko prezentowane elementy kultury łowieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem etyki i tradycji oraz współczesnej obyczajowości. Również były publikowane materiały fachowe z zakresu poradnictwa łowieckiego i reportaże z życia kół, działalności władz i organów PZŁ obu okręgów. Ogłaszane były w nim różne konkursy, rozbudzające zainteresowania przyrodą i łowiectwem oraz jego współczesną rolą w ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego. Wydane egzemplarze, stanowią kapitalną wartość kronikarską łowiectwa bydgosko-toruńskiego.

            Zachęcam, aby każdy myśliwy z bydgoskiej i toruńskiej organizacji łowieckiej był stałym czytelnikiem „Nemroda”. Wszystkich tych, którzy chcieliby zaprezentować lub podzielić się swoimi doświadczeniami zapraszam do wspólnego redagowania. Tym, którzy dotychczas dostarczali materiały do redakcji – serdecznie dziękuję i proszę o kontynuację współpracy.

            Cena naszego kwartalnika uwzględnia tylko koszt składu, papieru i druku. Kwartalnik do nabycia w Zarządach Okręgowych PZŁ w Bydgoszczy (biuro: 86-021 Żołędowo, ul. Koronowska 36, tel. 52 34 00 652, w. 61) i w Toruniu (biuro: 87-100 Toruń, ul. Świętopełka 26, tel. 56 62 34 231), w cenie 6 zł.

Eugeniusz Trzciński

  redaktor naczelny

Komentarze

Dodaj komentarz

Komunikaty

duże zachmurzenie
19km/h W
0mm 35%
26 sty
Imieniny: Ksenofont, Leon, Leona, Małostryj, Paula, Skarbimir, Tymoteusz, Tytus, Wanda, Żeligniew