Tradycje i etyka 2013

powrót
IV Bieg Św. Huberta
Corocznie w weekendy w pobliżu imienin Huberta, swoje święto obchodzą myśliwi, leśnicy oraz jeźdźcy. Jest to czas, w którym jeźdźcy kończą sezon, a myśliwi zaczynają łowy. Jedni wspominają sezon, któ...
Ceremoniał sztandarowy Polskiego Związku Łowieckiego
Sztandar łowiecki jest symbolem Polskiego Związku Łowieckiego oraz zrzeszonych w nim kół łowieckich i myśliwych. Stanowi najgodniejszy znak duchowej więzi, jedności i prawości polskiego łowiectwa, pre...
Zbiór zasad etyki i tradycji łowieckich
Pierwszym zaszczytnym przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk, rzetelne przestrzeganie norm prawa i etyki łowieckiej oraz pełne podporzą...
Dołącz do nas