Współpraca z młodzieżą

powrót
„LAS – nasza zielona szkoła”
22 maja 2014 r. w Zespole Szkół w Mycielewie odbył się konkurs gminny pt: „Las – nasza zielona szkoła”. Konkurs był wspólną inicjatywą szkolnych koordynatorów programu „Myśliwi dzieciom- dzieci zwierz...
Zwiedzanie z "Wiarusem"
Z okazji 90. rocznicy utworzenia Polskiego Związku Łowieckiego – Okręgowa Rada Łowiecka i Zarząd Okręgowy PZŁ w Bydgoszczy, zorganizowały w Muzeum Wojsk Lądowych – wystawę promującą łowiectwo bydgos...
Strategia działań KWzMSzkol na lata 2011-2015
S T R A T E G I A  D Z I A Ł A Ń - KOMISJI WSPÓŁPRACY z MŁODZIEŻĄ SZKOLNĄ - NA LATA 2011-2015 Proces kształtowania świadomości odbywa się w bardzo młodym wieku. Niezwykle ważne jest prowadzenie eduka...
Dołącz do nas