Współpraca z młodzieżą 2012

powrót
Strategia działań KWzMSzkol na lata 2011-2015
S T R A T E G I A  D Z I A Ł A Ń - KOMISJI WSPÓŁPRACY z MŁODZIEŻĄ SZKOLNĄ - NA LATA 2011-2015 Proces kształtowania świadomości odbywa się w bardzo młodym wieku. Niezwykle ważne jest prowadzenie eduka...
Mierogoniewice. Spotkanie w szkole myśliwych z "Rysia"
Myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim prowadzą działalność edukacyjną także wśród najmłodszych. Przykładem tego może być dwudniowe spotkanie myśliwych z koła łowieckiego nr 150 "Ryś" w Inowroc...
Pismo do Dyrektorów placówek oświatowych
Na przełomie roku 2010/11 rozpoczął funkcjonowanie program "Odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim" w ramach którego wiele kół łowieckich bydgoskiego okręgu PZŁ realizu...
Dołącz do nas